– Dette virker som en trussel

Helse Møre og Romsdal har i dag offentliggjort epostutvekslingen mellom tidligere administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, og styreleder Stein Kinserdal, i forkant av avgangen til Astrid Eidsvik. Der skriver hun at hun opplever epostutvekslingen som en trussel, dersom hun ikke blir stående i jobben.