– Dette vil være en god løsning for Haram

Helge Orten mener det er helt rett å tvangssammenslå Haram med stor-Ålesund. Men Else-May Botten vil gjøre om tvangsvedtakene dersom det blir et regjeringsskifte.

Helge Orten

Helge Orten (H) skjønner at tvangsbruken vil skape frustrasjon.

Foto: Trond Vestre / NRK

Et flertall på Stortinget vil tvangssammenslå 13 kommuner. Onsdag annonserte regjeringen og samarbeidspartiene at de har blitt enige om en avtale der antallet kommuner reduseres til 358 fra 428. Det store flertallet slår seg sammen etter frivillige prosesser, men noen, slik som Haram, blir slått sammen med tvang.

– Dette er helt rett

Helge Orten (H) mener det er rett å slå sammen Haram med stor-Ålesund.

– I utgangspunktet er Haram en kommune som blir inneklemt. Da vil det være fordelaktig at Haram blir en del av den nye kommunene.

Han sier at tvangsbruken overfor Haram er dekket av unntaksbestemmelsen i kommunereformen.

– Jeg skjønner at det vil skape en del frustrasjon og motstand, men jeg tror at det på sikt vil vise seg å være en god løsning både for Haram og for den nye regionkommunen rundt Ålesund, sier Orten.

Vil gjøre om tvangsvedtakene

Else-May Botten

Else-May Botten (Ap) mener tvangsbruk er helt feil.

Foto: Roar Strøm / NRK

Arbeiderpartiets Else-May Botten vil gjøre om tvangsvedtakene hvis det blir et regjeringsskifte.

– Hvis det er slik at kommuner som Haram kommer med en søknad eller et ønske om at de ikke vil ha den konstellasjonen som regjeringen har tvunget dem til, så ønsker vi å ta tak i det, sier Else-May Botten.

Hun sier at det har vært regjeringens linje hele tiden at dersom de ikke fikk det som de ville, eller hvis noen var til hinder, ville de bruke tvang.

– Jeg synes det er helt feil, sier hun.

Steinar Reiten

Steinar Reiten (KrF) sier at han er glad for at KrF ikke støtter tvang.

Foto: Gunnar Sandvik

Også Kristelig Folkeparti har landet på at de ikke vil være med på å tvangssammenslå kommuner i sluttfasen av reformen.

– Da er det 13 tvangssammenslåinger det er snakk om og KrF vil ikke støtte noen av disse. Når det er gjort grundige og gode lokalpolitiske prosesser med folkeavstemninger og vedtak i kommunestyret, så må ikke Stortinget overstyre det, sier Steinar Reiten (KrF).

Glad de ikke ble tvangssammenslått

I Gjemnes, som ligger i skjæringspunktet mellom Nordmøre og Romsdal, var folket delt etter folkeavstemning om kommunereformen. Et knapt flertall ønsket at kommunen skulle fortsette som i dag. Senere vedtok kommunestyret med 10 mot 7 stemmer at kommunen skal fortsette som egen kommune.

Knut Sjømæling

Ordfører i Gjemnes, Knut Sjømæling (Sp), er glad for at de ikke blir tvangssammenslått.

Foto: Trond Vestre / NRK

Knut Sjømæling (Sp) er glad for at Gjemnes ikke blir tvangssammenslått.

– Vi har sagt ganske tydelig at vi ønsker å stå alene.

Men det er levert inn søknad om grensejustering fra Angvik bygdelag. Søknader om grensejusteringer vil ikke bli behandlet før etter at Stortinget har gjort vedtak om ny kommunestruktur. Sjømæling tror det kan bli vanskelig dersom de får en fradeling fra kommunen.

– Det vil være uheldig for den biten som blir igjen. Da tror jeg det vil være umulig å fortsette som den lille kommunen som måtte bli igjen i neste runde, sier Sjømæling.