NRK Meny
Normal

– Helt krise hvis dette ikke blir utbedret

Presset er stort for å få på plass et bedre fergetilbud på Halsa-Kanestraum og Molde-Vestnes. Lokalpolitikerne vil ha løsning før sommeren, men regjeringen vil ikke forhaste seg.

Ferjekaia i Molde

Antallet bilister ved fergestrekningene i fylket øker særlig om sommeren. Det fører til mye venting og irritasjon.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Gjenstående biler og lang ventetid er et velkjent problem ved flere fergeleier i Møre og Romsdal, særlig på sambandene Halsa - Kanestraum og Molde - Vestnes.

Antallet bilister er økende - særlig om sommeren - og nå håper lokalpolitikerne og andre aktører i fergefylket at regjeringen vil øke kapasiteten på strekningene.

Nå kan det likevel spøke for en snarlig utbedring. I regjeringen sitt forslag til revidert budsjett er det nemlig ikke satt av penger til å øke kapasiteten.

Jon Georg Dale og Frank Sve

Mandag ble statssekretæren i samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale (t.h.), konfrontert med situasjonen på en konferanse i Ålesund. Her med Frank Sve (Frp).

Foto: Trond Vestre / NRK

– Situasjonen per i dag er prekær for dem som transporterer varer og dagpendler over fjorden. Det må komme ei løsning før sommeren. Hvis ikke, så blir det helt krise, sier Arbeiderparti-politiker og varaordfører i Halsa, Ivar Betten til NRK.

Ber om forståelse

Mandag ble statssekretæren i samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale, konfrontert med situasjonen på en konferanse i Ålesund.

Dale er fra Volda, og har god kjennskap til problemene i fergefylket Møre og Romsdal.

Selv om han ser problemene, ber han lokalpolitikerne ha forståelse for at regjeringen må ha tunga beint i munnen når de skal ta vurderingene som påvirker utbyggingen av fergefri E39 - gigantprosjektet med en prislapp på 150 milliarder kroner som skal gi fergefri passasje mellom Kristiansand og Trondheim før 2033.

– Det gjenstår å se om det blir en løsning før sommeren. Det står ikke på den politiske viljen, men vi må vite at vi faktisk har materiell til å gjennomføre oppgraderingen av fergesambandene, sier Dale, og legger til:

Finn Andre Fredvig Erichsen

Finn Andre Fredvig Erichsen i lastebileierforbundet krever handling.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det ville vært veldig lite hensiktsmessig å stoppe med hele E39-prosjektet fordi ferjekaitrafikken står på en plass, mens en har økt kapasiteten en annen plass. Disse tingene må henge sammen, og det skal vi sørge for.

Krever handling

Finn Andre Fredvig Erichsen i lastebileierforbundet krever handling.

– Jeg har ikke store forventninger til en løsning, men jeg har et håp. Dette haster veldig, sier han.

Lokalpolitikeren Betten var ikke fornøyd med svarene han fikk av Dale på mandagens møte.

– Nei, jeg synes ikke dette var godt nok. Når det gjelder Halsafjorden, så ligger det ei ferge klar i Molde, som kan bli satt inn på sambandet. Det må komme ei løsning snarest, sier han.