– Dette er urovekkende

Fylkestinget er svært bekymret for hvordan overtakelsen av vegadministrasjonen skal finansieres. Planlegging og drift av fylkesvegene skal overføres fra staten til fylkeskommunen, men i følge en rapport er overføringen underfinansiert med rundt 50 millioner kroner. Tidligere leder i kontrollutvalget, Anders Riise (H), mener dette er svært alvorlig. Frank Sve (Frp) vil ha en oversikt over hva de nye stillingene skal brukes til, og hva som er det behovet, men flere advarer mot å skape usikkerhet. Regjeirngen har varslet en tilleggsproposisjon senere i høst

Anders Riise
Foto: Trond Vestre / NRK