– Dette er stikk i strid med det som kan gjøre Ålesund til en attraktiv studentby

Med 28 mot 21 stemmer vedtok bystyret i Ålesund torsdag å innskrenke skjenketida på utestedene i Ålesund fra klokka 03 til 02. Forslaget om å korte ned salgstida i butikkene ble avvist.

NTNU-studenter på møte i Ålesund bystyre

Studentene ved NTNU var provosert over vedtaket i bystyret i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Studentene ved NTNU har gått sterkt ut mot forslaget om avslutte skjenkinga på utestedene i Ålesund klokka 02. De mener dette vil gjøre det vanskeligere å rekruttere studenter til Ålesund

– Dette er en skam

Torsdag kveld møtte de opp for å følge debatten i bystyret i Ålesund og skuffelsen var stor etter saken var avgjort.

– Dette er stikk i strid med det som kan gjøre Ålesund til en attraktiv studentby, sier Karl-Erik Schjelderup.

NTNU-studenter på møte i Ålesund bystyre

Flere av studentene ved NTNU i Ålesund hadde møtt opp for å høre debatten.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Arbeiderpartiet, KrF og de partiene som står bak dette vedtaket, er med på å gjøre Ålesund til en utrygg by for studentene og for befolkningen. Det er en skam. Hadde de hatt et hvilket som helst annet argument så hadde dette vært noe annet. Men ikke fortell med at dette er helsefrembringende, sier Stine Ristesund Brekke.

Kontroversielt

Det er særlig to forslag i den ruspolitiske handlingsplanen som har skapt debatt, nemlig forslaget om å kutte salgstiden for øl i butikkene og forslaget om å kutte skjenketida på utestedene:

"Salgstiden kortes inn med to timer. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 kan skje til kl. 18.00 mandag-fredag, og til kl. 16.00 dager før søn- og helligdager."

"Skjenketida kortes inn med én time. Skjenkesteder kan holde åpent fra kl. 06.00 til 03.00, mens skjenking kan skje fra 06.00 til 02.00."

Flertallskoalisjonen

Bystyret i Ålesund

Et flertall i bystyret Ålesund vil avslutte skjenkinga på utestedene klokka 02.

Foto: Trond Vestre / NRK

Arbeiderpartiets gruppeleder, Svein Rune Johannessen støttet forslaget fra rådmannens forslag om å avslutte skjenking klokka 02 og viste til at flertallskoalisjonen beståande av Ap, KrF, SV og MIljøpartiet De Grønne har en forpliktende samarbeidsavtale, men tok til orde for at salgstiden i butikkene fortsetter som idag.

– Dette begrunner vi med at det har lite for seg at Ålesund alene innfører redusert salgstid når innbyggerne i løpet av få minutters reisetid kan kjøpe varen i våre nabokommuner som har tilsvarende åpningstider som det Ålesund har i dag, sa Svein Rune Johannessen.

Anbefaling fra politiet

Svein Rune Johannessen

Svein Rune Johannessen (Ap) mener det veier tungt at politiet vil innskrenke skjenketida.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det stiller seg helt annerledes med forslaget om å avslutte skjenking klokka 02 ved serveringstedene. Her foreligger det en klar anbefaling fra Ålesund politistasjon. Likeså finnes det mye forskning både nasjonalt og internasjonalt samt erfaringer fra andre byer, sa Johannessen som viste til Trondheim.

Simon Molvær Grimstad (KrF) roste forslaget fra rådmannen og tilbakeviste argumentene fra studentene.

– Studenttiden handler jo ikke om hvor lenge en kan feste i helgen, men å forberede seg til arbeidslivet, sa Molvær Grimstad.

– En oppskrift på mer bråk

Monica Molvær (H) gikk til angrep på forslaget om å avslutte skjenking klokka 02 som flertallskoalisjonen har gjort det klart at de vil gå inn for.

Monica Molvær

Monica Molvær (H) gikk sterkt i mot å avslutte skjenkinga en time tidligere.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi har et mangfoldig og velfungerende uteliv til gleder for studenter og turistene. De som jobber i utelivsbransjen har den beste kunnskapen så hvorfor ikke lytte til bransjen? spurte Monica Molvær.

– Å korte ned skjenketida med en time betyr at flere skal hjem på samme tid, flere skal stå i kø, dette er en oppskrift på bråk, sa Molvær.

Maktarroganse

Partikollega Henning Hofseth gikk lenger enn Molvær og langet ut mot flertallskoalisjonen.

– Dette er overformynderi og maktarroganse fra flertallet. Jeg blir veldig provosert at dette skal komme fra en liten gruppe mennensker som selv ikke er brukere av byens uteliv, sa Henning Hofseth.

Provosert

Knut Anders Oskarsson

Knut Anders Oskarsson (H) ble provosert over argumentasjonen til de yngre politikerne.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men innleggene mot å avslutte stenginga klokka 02, og at diskusjonen stort sett bare handlet om dette, provoserte flere politikere. Knut Anders Oskarsson (H) tok et oppgjør med argumentasjonen til de yngre politikerne.

– Jeg vil ikke la de unge få dø i synden. Flere av innleggene har gjort meg matt, og mest matt blir jeg av Monica Molvær. Her får jeg høre at når jeg står for en restriktiv alkoholpolitikk så bidrar jeg til mer bråk, jeg bidrar til flere vennevoldtekter, og jeg bidrar til at brannvesenet får mer å gjøre, sa Knut Anders Oskarsson.