– Dette er mer enn tynt

Fylkesordfører Jon Aasen slakter regjeringa sitt forslag til regionreform. Kommunalministeren la frem forslaget i dag som innebærer at dagens 19 fylker blir redusert til 10 store regioner. Vedtak om sammenslåing skal gjøres før 1.desember 2016. Aasen mener fylkene har fått svært lite av nye oppgaver, og karakteriserer dette som mer enn tynt.

Jon Aasen
Foto: Hallstein Vemøy / NRK