Hopp til innhold

– Dette er den viktigste næringspolitiske saken i et langt perspektiv

Næringslivet fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord presser på for å holde oppe ambisjonene om en fergefri E39.

Kjell Sandli

Daglig leder i næringsforeninga i Ålesund, Kjell Sandli.

Foto: Trond Vestre / NRK

I en felles uttalelse fra 11 næringsråd, blir det pekt på betydningen av at det blir satset på en fergefri E39 de neste 12 årene i den nasjonale transportplanen, NTP.

Dette er viktig for oss, sier daglig leder i Næringsforeninga i Ålesund, Kjell Sandli.

– Jeg vil vel kanskje gå så langt som å si at dette er den viktigste saken i et langt perspektiv. Man kan si mye om andre næringspolitiske saker, men dette er viktig, sier Kjell Sandli.

Fanesak

En fergefri E39 har vært en fanesak både for næringslivet og for politikerne på Vestlandet. I 2013 la regjeringen Stoltenberg inn dette prosjektet i den nasjonalt transportplanen. Regjeringen Solberg har fulgt opp med planleggingsmidler.

Det prosjektet som har toppet prioriteringslisten, Rogfast som skal binde sammen Stavanger regionen med Haugalandet i Rogaland, blir trolig behandlet i Stortinget før sommeren.

Økt motstand

Men de høye kostnadene gjør at motstanden mot en fergefri E39 har økt. Det gjelder blant annet Møreaksen som er den planlagte kryssinga av Romsdalsfjorden gjennom en kombinasjon av tunnel og bro. Kostnaden for selve fjordkryssingen er på rundt 14,5 milliarder kroner. I tillegg kommer kostnadene på tilførselsvegene. Totalen ligger rundt 38 milliarder kroner.

Motstanderne mot Møreaksen har lansert et alternativ som de har kalt for Romsdalaksen. Lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim (Sp) har foreslått at Møreaksen blir satt på vent.

Kostnader

Men daglig leder i Næringsforeninga i Ålesund frykter ikke at visjonen om en fergefri E39 vil smuldre bort.

– Nei, egentlig ikke. Men de elementene som har kommet inn diskusjonen, er viktig. Det gjelder blant annet det å få ned kostnadene, se på kvaliteten, kanskje til og med bruke den infrastrukturen som ligger der i dag, sier Kjell Sandli.

– Worst case er at Hordfast eller Møreaksen blir bygget, og så blir det ikke noe mer. Men det er worst case. Men da vil gjerne se hva som er alternativene.