Hopp til innhold

– Det vi ser på Vestlandet nå er like alvorlig som finanskrisen

Venstre i Møre og Romsdal krever motkonjunkturtiltak fra regjeringen og får støtte fra Venstre sentralt. – Regjeringen er bakpå. De små tiltakene de har satt i gang med mer penger til Innovasjon Norge og lærlingordningen er ikke nok, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande og Gunn Berit Gjerde

Venstre-leder Trine Skei Grande og Gunn Berit Gjerde (V) var i Ålesund lørdag.

Foto: Venstre

Trine Skei Grande er i dag i Ålesund blant annet for å besøke Kunnskapsparken og snakke med de frivillige som jobber under Jugendfest. Med seg i bagasjen har hun støtte til forslaget fra Møre og Romsdal Venstre som krever fem motkonjunkturtiltak.

– Det store fallet i oljeprisen vil få større konsekvenser for norsk industri enn finanskrisen i 2009 hadde. Lavere aktivitetsnivå utfordrer nå en hel maritim næring. Hele Vestlandet er rammet, og Møre og Romsdal blir spesielt hardt rammet, sier Grande.

Det har vært mange dårlige nyheter i den maritime næringen den siste tiden, og Venstre-lederen mener at regjeringen ikke gjør nok for å bøte på situasjonen slik den er nå.

Derfor krever de nå fem konkrete tiltak som de mener vil gi næringen en raskere omstilling til grønn vekst, øke kunnskapsnivået og gjøre næringen mer effektiv.

Miljøfond på minst tjue milliarder

Det første kravet fra Venstre er et miljøfond på minst tjue milliarder kroner. De vil at bygging av nye fraktefartøy og ferger må få like gode finansieringsordninger som offshorefartøy, noe som vil stimulere til utvikling av norsk miljøteknologi. De mener at miljøfinansiering er katalysatoren som gir en miljøvennlig og effektiv skipsflåte, med reduserte utslipp.

– Regjeringa må økonomisk stimulere fylkeskommunen til å velge moderne lavutslippsteknologi, mener de.

De vil også ha på plass en vrakpantordning for å få en fornyelse av flåten sammen med miljøfinansiering og økte avskrivningssatser.

Det tredje kravet er at regjeringa må følge opp intensjonene om å stimulere til økt forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet, gjennom MAROFF- programmet.

– I årets budsjett ble tilskuddene til maritim forsking redusert. Flere av de større maritime bedriftene vil satse på FOU gjennom bølgedalen slik de har gjort i bølgedaler før. Det må regjeringa også gjøre, også ved å se på de havbaserte næringene og fornybar energi i sammenheng, står det i kravet.

De to siste kravene er at det må fraktes mer gods sjøveien, og det må gis intern opplæring under permittering gjennom ekstramidler til NAV.

– Den maritime næringen er en viktig drivkraft

Grande sier at Norge skal gjennom en svær omstilling, og nedgangen i oljeprisen har vært en vekkerklokke som ringer.

– Vi ha en fremtidsrettet næringspolitikk. Den maritime næringen har vært den viktigste næringen i tusen år, og den er en veldig viktig drivkraft for Norge.

– Er disse tiltakene nok?

– Jeg håper at disse tiltakene, sammen med de andre omstillingene som vi må gjennom, er nok. Men det er veldig viktig at vi får opp kompetansen. Mer kommer til å ligge innenfor fiskeri i tiden fremover, og vi trenger elever som strekker seg mot å øke kompetansen på dette området. Det er viktig for at vi skal klare å lykkes.

Hun har tro på at de som nå blir permitterte i bransjen skal klare seg.

– Fordelen med dem som blir arbeidsledige nå er at det er høyt kompetente folk som er lett å få inn i nye retninger i næringslivet og mange av dem har skaperkraft i seg til å skape nye muligheter, sier Grande.