Hopp til innhold

– Det høye lønnsnivået i fylkestinget er umusikalsk

Høyre-politiker Syver Hanken mener fylkespolitikerne i Møre og Romsdal mottar for mye i godtgjørelse.

Syver Hanken

Målet bør være å få redusert godtgjørelsene til fylkespolitikerne, mener Syver Hanken (H).

Foto: Trond Vestre / NRK

Sammen med partifelle Peder Gjersdal har Hanken fremmet en interpellasjon i fylkestinget som starter i Fosnavåg i ettermiddag.

Bakgrunnen for utspillet er medieoppslag som viser at fylkesordføreren tjener like mye som en statsråd, og fire andre fylkespolitikere tjener like mye som en stortingsrepresentant. Elleve av politikerne i fylkestinget i Møre og Romsdal mottar over en halv million kroner i godtgjørelse.

– Bør kuttes betydelig

Fylkestinget i Møre og Romsdal

Fylkestinget starter i Fosnavåg mandag ettermiddag, og politikernes eget lønnsnivå blir ett av temaene.

Foto: Trond Vestre / NRK

Målet er å få redusert godtgjørelsene til fylkepolitikerne, sier Syver Hanken.

– Nå er lønningene i fylkestinget på et såpass høyt nivå at det er umusikalsk, og vi har problemer med å forsvare dette uttad. Det er ikke slik at vi skal ha flere politikere i fylkestinget som tjener like mye som våre nasjonale politikere. Det tror jeg at de fleste vil være enige i, sier Hanken.

– Ønsker dere å kutte mye?

– Jeg ønsker ikke å være bombastisk, men jeg mener det bør kuttes betydelig i forhold til det nivået en har i dag.

En interpellasjon betyr at det fremmes et spørsmål i fylkestinget som fylkesordføreren skal svare på. Spørsmålet skal foreligge skriftlig på forhånd innen en gitt frist. Deretter åpnes det for debatt der fylkestingets medlemmer kan delta. De som har reist interpellasjonen, har mulighet til å fremme et konkret forslag som det blir votert over, og i de fleste tilfellene så skjer det.

Frykter ikke rekrutteringssvikt

De to Høyre-politikerne vil be fylkesrådmannen om å komme med en sak som omhandler godtgjørelser og frikjøpsordnnger til fylkespolitikerne. De mener at disse ordningene er for rause. Syver Hanken avviser at kutt i lønnsnivået til politikerne vil svekke det politiske arbeidet og gjøre det vanskeligere å rekruttere dyktige folk til fylkespolitikken.

– Nei, det tror jeg ikke. Dyktige politikere ønsker å utgjøre en forskjell. De ønsker ikke høyere lønn.

– Fylkeskommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Da synes jeg det er rett og rimelig at politikerne ser på seg selv og hvordan ütgiftene til politikerne kan kuttes. For det andre så forvalter vi skattebetalernes penger. De har gitt oss tilliten til å bestemme vår egen lønn, og da skulle det bare mangle at vi sørget for at det lønnsnivået er musikalsk i forhold til hva folk synes, sier Syver Hanken.