– Det hastar med ei avklaring

Stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, Else-May Botten meiner at Klima- og miljøministeren no må ta ansvar og få ei rask avklaring på kvar eit nasjonalt deponi for farleg avfall skal ligge. Botten tek difor opp saka i spørjetimen på Stortinget i dag. Raudsand i Nesset og Brevik i Telemark er dei to alternativa som står igjen for plassering av eit slikt deponi. – Det brenn under føta på dei. Det hastar med ei avklaring av kvar eit deponi skal ligge og det er eit folkekrav at det er tryggast mogleg, seier Botten.

Statsminister Erna Solberg deltar i den muntlige spørretime i Stortinget.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix