Hopp til innhold

– Det har ikke skjedd noe

Kristiansund skulle satse på sykkel, men planene har «kokt bort i kålen»

Kaibakken i Kristiansund

Kaibakken i Kristiansund er tom for sykler denne dagen. Om det kommer bedre sykkelmuligheter i byens sentrum, gjenstår å se

Foto: Aina Rødal / NRK

Bypakken i Kristiansund skulle sørge for nye gang- og sykkelveier, men den har uteblitt. Nå etterlyser Miljøpartiet De Grønne (MDG) handling.

Planlagt lenge

Asle Andre Orseth i Miljøpariet De Grønne sier kommunen har planene ferdige, men at det skorter på gjennomføringsevnen.

Asle Andre Orseth - leder for Miljøpartiet det Grønne på Nordmøre

Asle Andre Orseth i MDG sier byen har planene klare, men at det skorter på gjennomføringsevnen.

Foto: Roar Halten / NRK

– Vi fokuserer ikke, og dermed skjer det ingen ting, sier Orseth som leder teknisk hovedutvalg og som skal diskurtere sykkelpolitikk i dag.

Store ord- ingenting skjer

Det er mulig å søke staten om penger til satsing på sykkel, men i fjor søkte ingen av de tre store byene i fylket om det. I år er det bare Kristiansund som har søkt.

Kjell Neergaard

Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund har ikke penger til sykkelveier nå

Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Ordfører Kjell Neergaard (Ap) sier at sykkelsatsingen i Kristiansund er knyttet til Bypakken og når den står på vent, må sykkeplanene vente også.

– Vi må ha penger og det har vi ikke nå, sier ordføreren.

På møtet i teknisk hovedutvalg i dag blir det foreslått å sette ned ei arbeidsgruppe som skal se på mulighetene. – I tillegg må vi bygge holdninger for å få flere til å ta i bruk sykkelen,sier lederen i utvalget, Asle Andre Orseth.