– Det er umulig å finne en løsning som er hundre prosent rettferdig

Rådmannens forslag til bypakke fikk knapt flertall i formannskapet i Ålesund tirsdag ettermiddag. Mindretallet var sterkt kritisk til plasseringa av bomsnittene. Politikerne ble enige om å sette et tak på 60 betalende passeringer pr. måned.

Formannskapet i Ålesund

Flertallet i formannskapet i Ålesund diskuterer bypakken

Foto: Trond Vestre / NRK

Det nye som var lagt frem for formannskapet, var forslaget om å flytte bomsnittet til øst for Ysteneset, i tillegg til en konkretisering av hvilke tlitak som skal prioriteres innenfor gang- og sykkelveg og trafikksikkerhetstiltak.

Bypakke

Skisse over rådmannens forslag til bomsnitt.

Foto: Ålesund kommune

Ikke uventet var det plasseringa av bomsnittene som fikk mest oppmerksomhet i formannskapet. Debatten viser at politikerne er splittet i synet på bypakken.

– Byen blir delt i to

Han Kjetil Knutsen fra Ålesundslista mener forslaget til bypakke er i strid med de signalene og retningslinjene som departementet har gitt om at det sal være et samsvar mellom betaling og nytte for bilistene. Knutsen mener også at endringene som har kommet rammer urettferdig.

– Den økonomiske merbelastningen som bompenger innebærer, bør fordeles jevnt. Klipra-snittet er nytt. Belastningen med dette snittet er altfor stor. Byen blir delt i to. Det er ikke ønskelig, sa Hans Kjetil Knutsen.

Hessa-spøkelset

Også Høyre var kritisk til forlaget om å flytte bomsnittet i sentrum til øst for Ysteneset.

– Vi vet at Hessa er godt representert i bystyret og i flertallsposisjonen, og i tolvte time blir altså bomsnittet flyttet østover, sa Edvard Devold.

– Jeg registrerer at Devold fortsetter med dette Hessa-spøkelset sitt. Jeg skal ha meg frabedt å bli tillagt motiver som jeg ikke har, svarte Sindre Nakken (Ap).

Mangelfullt

Kirsti Dale (V), Edvard Devold (H), Øystein Tvedt (H) og Hans Kjetil Knutsen (Ålesundslista).

Kirsti Dale (V), Edvard Devold (H), Øystein Tvedt (H) og Hans Kjetil Knutsen (Ålesundslista).

Foto: Trond Vestre / NRK

Men Høyre var også kritisk til de økonomiske kalkylene som Statens vegvesen har lagt til grunn

– Vegvesenet har sagt at vi kan sløyfe bomsnittet på Blindheim og vente til Blindheimstunnelen er på plass, Det hadde vært interessant å se hvilke økonomiske kalkyler som ligger til grunn. Jeg synes dette er veldig mangelfullt, sa Edvard Devold.

Innestengt

Både Sindre Nakken (Ap) og Tor Johan Øvstebø (KrF) avviste kritikken.

– Det er helt umulig å finne en løsning som er hundre prosent rettferdig. Flytter vi bomsnittene fordi noen blir innestengt så er det noen andre som blir innestengt. Jeg synes også at listen over prioriterte tiltak er god. Uten en bypakke-modell ville ikke disse tiltakene ha blitt noe av, sa Sindre Nakken.

– Vi trenger en bypakke og vi må prøve å få en løsning som er rettferdig. Nå har vi fått en plassering av bomsnittene som gir en sikker inntekt, sa Tore Johan Øvstebø.

Et forslag om å sette et tak på 60 betalende passeringer pr. måned fikk støtte i formannskapet.

Kritisk til prosessen

Det ble også en debatt om prosessene som har vært. Høyre mente at denne har vært lite åpen og rotete.

– Vi har ønsket dialog og samarbeid med flertallet, men flertallet sitter tydeligvis med flertallet. Jeg er i tvil om at denne bypakken er i samsvar med det samferdselsministeren har bedt om, sa Edvard Devold.

– Jeg mener at det som ligger i bunnen av denne debatten, er en politisk uenighet om hva bypakken skal inneholde, svarte Anders Lindbeck (SV).