– Det er mange myter rundt unger og fisk

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker håper interessen for fisk som næring og mat vil spre seg blant barn og unge. Torsdag besøkte hun Klippfiskakademiet i Ålesund.

Et nytt prosjekt skal få opp kunnskapen til born om fisk og mattradisjonar. Det har fått støtte frå fiskeridep. og i dag var ministeren med på opninga av undervisningsopplegget

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

MINISTER: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøkte Klippfiskakademiet.

Foto: Mads Nygård / NRK

Prosjektet «Fra Fjord til Bord» skal øke kunnskap og interesse for fisk både som næring og mat. Det er spesielt rettet inn mot barn og unge og torsdag fikk klippfiskakademiet i Ålesund besøk av fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Sammen med barna var hun med å lagde fiskekaker fra bunnen av.

– Dette synes jeg er kjempeartig. Noe av det morsomste jeg gjør er faktisk å være ute med ungene som lærer seg å lage fiskekaker. For det viser seg jo at det er mange myter rundt unger og fisk, forteller ministeren.

Håpet er at noen av barna senere skal bli fagfolk innen fiskeri, og enda flere skal bli fiskespisere. Det er en stor mangel på fagutdannede som kan videreformidle lokale mattradisjoner for fremtiden og om lag 70 prosent av mat og helse-lærere mangler formell kompetanse.

Fått positive tilbakemeldinger

Prosjektet er finansiert med støtte fra fiskeri- og landbruksnæringen og Nærings- og fiskeridepartementet har bidratt med 150 000 kroner.

– Klippfiskakademiet er jo blant dem som var først ute med det her. Nå har det heldigvis spredt seg litt og det er en gryende og større bevissthet rundt det med barn og fisk. Det synes jeg er veldig artig å være med på, sier Aspaker.

Erfaringene fra prøveprosjektet er at barn gjerne spiser fisk med godt tilbehør selv om de har forskjellige matvaner hjemmefra.

– Det har blitt tatt imot udelt positivt. Vi har fått bekreftet at det er et stort behov. Etter 16 år som heimkunnskapslærer har jeg fortsatt til gode å vise barna fersk fisk og filetering av fisk. Det får jeg vise dem her, sier prosjektleder ved Klippfiskakademiet, Mette Marie Scott-Dahl.