– Det er litt unntakstilstand

Behovet for mottaksplass til unge, enslige asylsøkere på Sunndalsøra er stort. Nå jobbes det for å få på plass et mottak i nabokommunen, Nesset.

Eidsvåg Fjordhotell

FJORDHOTELL: Fjordhotellet i Eidsvåg kan bli til et nytt asylmottak.

Foto: Eidsvåg Fjordhotell hjemmeside

Bente Mosbakk

INNVANDRERTJENESTEN: Bente Mosbakk i innvandrertjenesten forteller at det er mange unge, enslige asylsøkere som ankommer nå.

Foto: Sunndal kommune

– Det er veldig mange ankomster nå, så det er litt unntakstilstand innenfor området, sier sjef for innvandrertjenesten, Bente Mosbakk.

Innvandrertjenesten jobber for tiden på spreng for å kunne ta imot flere unge enslige asylsøkere. Spesielt stort behov for plass har enslige under 18 år.

– Det er ikke plass til flere på asylmottaket på Sunndalsøra. Derfor er et tilbud i Nesset svært interessant, forteller Mosbakk.

Jobber for nytt mottak

Det blir nemlig jobbet for å få på plass et eget mottak for inntil 30 enslige mindreårige i det gamle fjordhotellet i Eidsvåg, som ligger i Sunndals nabokommune, Nesset.

– Vi ser at vi har et ansvar der, og når muligheten byr seg prøver vi å gripe den, sier Mosbakk.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har bedt innvandrertjenesten i Sunndal vurdere om fjordhotellet kan egne seg som mottak, og Nesset kommune har gitt positive tilbakemeldinger. Det setter Mosbakk svært stor pris på.

– Det betyr jo alt. Det er helt uaktuelt for oss å drive mottak i en nabokommune som ikke vil ha oss. Det blir for dårlig naboskap, mener hun.