– Det er helt uforsvarlig

Pårørende slår alarm om forholdene ved Giske omsorgssenter på Sunnmøre. En avdeling med 12 svært pleietrengende pasienter får bare sporadisk tilsyn om natta.

Pårørende

(f. v) Arnhild Høybakk Basso, Ragnhild Walderhaug, Leikny Andestad mener det er uforsvarlig at det ikke er en fast nattevakt på avdelingen.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Pårørende mener tilbudet Giske kommune gir ved Giske omsorgssenter ikke er forsvarlig.

På avdelingen Kølve bor 12 pleietrengende beboere. 11 av disse kommer ikke ut av sengen på egen hånd. De klarer heller ikke å bruke alarmknappen sin. Noen er sterkt svekket av alderdom og er 100 prosent avhengig av hjelp.

To nattevakter skal passe beboere på tre avdelinger på Giske omsorgssenter. Og på avdelingen Kølve er det ikke fast nattevakt.

– Det er utrygt, for søsteren min klarer ikke å gi noen tegn om det er noe hun ønsker. Hun klarer ikke å snu seg i sengen eller kalle på hjelp, sier pårørende Leikny Andestad.

Har hatt alvorlige angstanfall

Pårørende Giske

Pårørende Arnhild, Leikny og Ragnhild er bekymret for hvordan pasientene har det på natten.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Leikny Andestad har en søster som har vært pleietrengende i 12 år, og som har vært på Giske omsorgssenter siden 2006. Leikny Andestad er ikke trygg på at søsteren får god nok pleie og tilsyn om natten.


– Jeg er redd for at hun skal kaste opp, og jeg tenker på kvelning eller at hun skal få hjerneblødning, sier Andestad.


I et brev til kommunen beskriver de pårørende alvorlige episoder som har inntruffet om natten. Eldre som ikke klarer å snu seg kaster opp, de ringer pårørende midt på natta fordi de ikke får hjelp, og flere eldre har hatt alvorlige angstanfall som følge av at de ikke blir hørt.


– Det er helt uforsvarlig at det ikke er en nattevakt som sitter på avdelingen. Det gjør at det blir veldig utrygt både for pasienter og pårørende, som hele tiden er bekymret, sier Andestad.

– Ingen kan høre dem

– Nattevaktene går her omtrent annenhver time og det syns vi er mangelfullt, sier pårørende Arnhild Høybakk Basso.

– De fleste som er her kan ikke rope eller gi beskjed. Her er branndører som må være lukket, så her det ingen hører dem heller, sier hun.

De pårørende mener bemanningen en grei på dagtid men på natten føler de utrygghet.

Giske omsorgssenter

En avdeling på Giske omsorgssenter med 12 svært pleietrengende pasienter får bare sporadisk tilsyn om natta.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Basso er redd for at en akutt situasjon skal oppstå, og at nattevaktene da ikke er til stede.

– Pasientene kan få voldsom angst om de trenger hjelp og ingen hører dem, sier Basso.

– Tror nattevakten er der hele tiden

Pårørende til beboer ved Giske omsorgssenter Ragnhild Walderhaug sier det ikke er alle pasientene som er i stand til å uttrykke seg, og ikke er klar over hvordan situasjonen er.

– De blir lagt på rommene sine når kvelden kommer, og er der om natten. Min mor tror i hvert fall at det er folk her hele tiden og at det er hjelp å få om det skjer noe, sier Walderhaug.

– Hva gjør det med trygghetsfølelsen til dere som er pårørende?

– Vi blir veldig utrygge fordi vi vet hvor langt borte nattevakten kan være, og det tar tid før de kommer og gir hjelp, sier hun.

– To nattevakter er god bemanning

Knut Støbakk

Ordfører Knut Støbakk mener bemanningen på natten er god nok slik det er.

Foto: Trond Vestre / NRK

Fylkeslegen i Møre og Romsdal har nå bedt Giske kommune svare for påstandene fra de pårørende og gi en forklaring på situasjonen.


Men ordfører i Giske kommune Knut Støbakk er av den formening at tilbudet er bra nok.


– De som har ansvaret for dette har sett at det er helt forsvarlig. At de pårørende påpeker ting og kanskje vil ha det bedre må en regne med, men jeg har fått forsikring om at tilbudet er i gode hender, sier Støbakk.


– Bør en ikke lytte når pårørende kommer med slike varselmeldinger? – Jo, og det gjør vi, men vi må være klar over at det går to nattevakter på senteret, og i forhold til bemanningen så er det en god bemanning. Jeg har fått tilbakemelding fra ledelsen på at dette er i gode hender, sier han.


Støbakk forteller at det ikke er ressurser til å legge inn flere nattevakter, og han mener det er bra dekning med nattevakter i kommunen.


– Kommunen bør de ta seg en tur opp på avdelingen å se. Hva som kan skje i løpet av natten vet i hvert fall ikke de i kommunen, sier pårørende Ragnhild Walderhaug.