NRK Meny
Normal

– Det er helt uaktuelt for Møre og Romsdal å gå sørover

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), stiller seg helt avvisende til invitasjonen om å bli en del av en Vestlandsregion.

Jon Aasen

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal Jon Aasen (Ap) vil at Møre og Romsdal skal fortsette som en selvstendig region i fremtiden.

Foto: Hallstein Vemøy / NRK

Onsdag sa fylkestinget i Sogn og Fjordane ja til å danne en stor Vestlandsregion sammen med Hordaland og Rogaland, men Rogaland kan komme til å si nei.

Men fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane vil ha med seg Møre og Romsdal eller deler av Møre og Romsdal.

Helt uaktuelt

Jon Aasen vil at Møre og Romsdal skal fortsette som egen region, og har et flertall i fylkestinget i Møre og Romsdal bak seg i det standpunktet. Vedtaket i fylkestinget i Sogn og Fjordane onsdag endrer ingenting på dette.

– Det er naturligvis helt uaktuelt for oss å se sørover når det gjelder hele Møre og Romsdal. Vårt vedtaket er at vi ønsker å ha Møre og Romsdal som en selvstendig region i fremtiden. Det har vi fått signaler på at vi kan få aksept for på Stortinget, og da begynner ikke vi å dele opp Møre og Romsdal frivillig, sier Jon Aasen.

Vestlandregion

Stemming vestlandsregion

Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok onsdag å gå inn i en stor Vestlandsregion.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen til en stor vestlandsregion. Med 19 mot 11 stemmer sa fylkestinget i Sogn og Fjordane ja til dette onsdag. Trolig vil det også være flertall i fylkestinget i Hordaland for å gå inn i en stor vestlandsregion.

Fylkesutvalget i Rogaland derimot har i sin innstilling sagt nei til en vestlandsregion, men i innstillingen er det en åpning for å kunne forhandle med bare Hordaland dersom det kommer flere oppgaver.

Tett samband

Jenny Følling

Fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp), mener det vil være interessant å få med Møre og Romsdal.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Under debatten i fylkestinget i Sogn og Fjordane onsdag var det mange politikere som var opptatt av å få med seg Møre og Romsdal eller deler av Møre og Romsdal i en fremtidig vestlandsregion.

– I allefall i den nordlige delen av fylket vårt så er det et tett samband med Sunnmøre, både innenfor næringslivet og på andre områder. Derfor vil det være interessant å høre hva Møre og Romsdal tenker dersom det blir en ny situasjon i forhold til Rogaland, sier fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp).

Noralv Distad

Noralv Distad er Høyres gruppeleder i fylkestinget i Sogn og Fjordane.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Dersom Rogaland skulle trekke seg så ligger det inne at vi vil ta opp igjen forhandlingene med Hordaland om sammenslåing, og at vi eventuelt også får med Møre og Romsdal. Døra til Møre og Romsdal står alltid åpen fra Sogn og Fjordane sin side, sier Noralv Distad (H).

Klart flertall

Tirsdag i neste uke skal fylkestinget i Møre og Romsdal vedta sitt høringssvar om regionreformen. Et klart flertall kommer til å stemme for at Møre og Romsdal skal bestå som egen region i fremtiden.

Seks nordmørskommuner har vedtatt at de ønsker å bli en del av Trøndelag. I fylkesutvalget foreslo Nordmørslista å la de seks kommunene få gå nordover, men dette ble nedstemt. I tillegg er det varslet at Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe kommer til å dele seg.