– Det er for mye, men det er ikke så ille som vi fryktet

Saueeiere i Møre og Romsdal søker erstatning for tap av 1200 sau og lam i beitesesongen, men tapene har gått ned.

Lam drept av jerv

Sauetapene som følge av rovdyr har gått ned de siste årene og har stabilisert seg.

Foto: Ola Langli i Rindal

De største tapene er i Ulvådalen i Rauma, i Sunndalsfjella og i Norddal der jerven har tatt mye beitedyr.

I ytre Tingvoll har gaupa tatt 140 sau, og også i Surnadal, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Rauma og Molde er gaupa mistenkt for å være stor skadevolder.

Tilbakegang

Astrid Buset hos Fylkesmannen går nå gjennom søknadene om erstatning.

– Ser vi fylket under ett så har de omsøkte tapene etter rovvilt gått ned. Det ser vi også i 2016. Det er litt færre søknader i år enn i fjor, men det ser ut som at antallet tapte dyr til rovvilt har stabilisert seg, sier Astrid Buset.

For snart 10 år siden søkte sauebønder i Møre og Romsdal om erstatning for tap av 3700 sau som var tapt i beitesesongen.

Jerven

I Ulvådalen i Rauma har et titalls saueiere fellesbeite. I år var det 1864 sauer på fellesbeite der. 299 av disse kom aldri tilbake, og som saueierne nå har søkt om erstatning for. det er første og fremst jerven som herjer her.

– Det er for mye, men det er ikke så ille som vi fryktet, sier en av saueeierne i Ulvådalen, Geir Hanekamhaug.

– I år opererer vi med 10 prosent såvidt vi skjønner, i fjor var det seks prosent, men på 1990-tallet var det oppe i 14 prosent. Det varierer veldig fra besetning fra besetning. Er sauen i nærheten av der jerven har ynglet så får du mye tap, sier Hanekamhaug.

Tiltak

Saueeierne som har beite i Ulvådalen i Rauma har i mange år satt inn tiltak for å bekjempe rovdyrskadene.

– Det er snakk om tilsyn. Gjetere som går med vokterhunder, nesten natt og dag. Vi har to slike ekvipasjer som har gått i hele sommer i vårt beiteområde. Det har virket godt. Men for å få vekk jerven så må vi få vekk noen hi, ta ut ungene i hiet om våren, sier Geir Hanekamhaug.

I tillegg er jakt på jerv et skadeforebyggende tiltak. og det er fortsatt mulig å jakte på jerv i Møre og Romsdal frem til 15.februar. I Trollheimen er det felt to jerv av en kvote på fire. I Sunndalsfjellene, Snøhetta-området og i Reinheimen inn mot Rauma er det lov å ta ut èn jerv.

Sauesanking

Blant tiltakene som også har vist seg effektive for å hindre store tap til rovdyr, er tidlig sanking av sau.

– Ja, det er effektivt for det er fra midten av august og utover at du virkelig har de store tapene på grunn av jerven, sier Geir Hanekamhaug