– Det er et dødfødt søksmål

Professor i jus, Ørnulf Rasmussen, har ingen tro på at Kristiansund kommune vil vinne frem i søksmålet mot staten i sykehusstriden.

Veteranar i bystyret i Kristiansund

SØKSMÅL: Dagfinn Ripnes (t.v.) sier Kristiansund kommune går til sak mot staten uansett.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Ørnulf Rasmussen

PROFESSOR: Ørnulf Rasmussen tror ikke Kristiansund kan vinne rettsaken.

Foto: Universitetet i Bergen

Ørnulf Rasmussen er professor i jus og ekspert på forvaltningsrett. Han mener at søksmålet har lite for seg og at domstolen ikke kan overprøve beslutningen om å legge det nye sykehuset til Molde.

– Det domstolen kan overprøve og eventuelt kjenne ugyldig er forvaltningsrettslige enkeltvedtak og det er etter definisjonen i forvaltningsloven et vedtak som har rettslige virkninger for konkrete personer. Og dette vedtaket er et rent politisk vedtak om hvor man skal lokalisere et sykehus. Den type vedtak vil ikke og kan ikke norske domstoler overprøve, forteller Rasmussen.

Er det en klar grense mellom juss og politikk i en sak som denne?

– Ja, det mener jeg. Vedtaket sier at foretaksmøtet, altså statsråden, stadfester et vedtak om at nytt sykehus skal lokaliseres til Opdøl ved Molde. Dette er en ren politisk beslutning og utløser i seg selv ingen retter eller plikter for noen. Følgelig er det ikke et juridisk spørsmål for en domstol.

Les også: Går til rettsak mot staten

Går til sak uansett

Dagfinn Ripnes

KRISTIANSUND: Dagfinn Ripnes sier kommunen går til søksmål uansett.

Foto: Anne-Mari Flatset / nrk

Medlem av formannsskapet i Kristiansund kommune, Dagfinn Ripnes, mener over 2000 arbeidsplasser vil gå tapt i kommunen om de ikke får sykehuset. Noe han mener styrker ubalansen mellom Kristiansund og Molde. Han er klar på at de skal gå til søksmål uansett.

– Om vi kan vinne saken eller ikke vet jeg ikke, men vi går til sak for å få vedtaket kjent ugyldig. Jeg er uansett sikker på at det kommer frem så mye grums som er demokratiet uverdig i en slik rettsak, at det vil være grunnlag for Kristiansund sykehus å bestå etter en sånn prosess. Det er soleklart at vi skal gå til rettsak for å få det omgjort, sier Ripnes.

Selv om det skulle vært begått feil i saksbehandlingsprosessen, levner professor Rasmussen kommunen lite håp om å vinne frem med søksmålet.

– Skulle man hypotetisk legge til grunn at domstolen kunne behandle dette vedtaket, vil det uansett være slik at de feil som måtte være begått, kunne ha virket inn på vedtakets innhold. Og det kan vi utelukke i dette tilfellet, når vi legger statsrådens forklaringer til grunn. Det er et dødfødt søksmål, konkluderer han.

Les alt om sykehusstriden her.