– Det ærlige svaret er at vi brekker nakken

Økte fergekostnader gjør at politikerne i Møre og Romsdal må gå nye tunge runder med debatt om økonomien under fylkestinget som starter førstkommende mandag

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) er bekymret for ekstrautgiftene som fergeanbudene påfører Møre og Romsdal fylkeskommune.

Foto: Hallstein Vemøy / NRK

Fire fergeselskap konkurrerer om å vinne Nordmørspakken som inneholder fire fergesamband på Nordmøre. Det er Fjord1, Norled, Boreal og Torghatten Trafikkselskap.

Kontraktprisene i tilbudene varierer fra rundt 1,9 milliarder kroner til rundt 2,6 milliarder kroner.

Mellom 35 og 100 millioner ekstra pr. år

Disse fergeanbudene vil påføre fylkeskommunen store ekstrakostnader i årene som kommer, sier fylkesordfører Jon Aasen (Ap).

– Vi har jo ikke valgt anbud ennå. Men i store tall så vil det være mellom 35 og 100 millioner kroner ekstra i utgifter årlig på Nordmørspakken. I det ligger det selvfølgelig en standardheving, og vi har innarbeidet trafikkvekst i de nye pakkene. Det betyr at vi får ekstra kostnader.

Ferge ved Edøya Smøla

Edøya-Sandvika er ett av fergesambandene i Nordmørspakken.

Foto: Trond Vestre / NRK

Strenge krav

Det er stilt strenge miljøkrav knyttet til ferjemateriellet i konkurransen. Videre er det krav om at fergene som skal trafikkere sambandene Edøya-Sandvika og Seivika-Tømmervåg ikke skal være eldre enn ti år. I tillegg er det krav om ferger i sambandet Edøya-Sandvika i tillegg til at det blir flere avganger i helgene på Seivika-Tømmervåg.

Fylkesutvalget behandlet 2018-budsjettet og økonomiplanen for den neste fire årene i november. Et flertall la inn en rekke påplusninger i forhold til fylkesrådmannens budsjett, m en fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik gjorde det klart under møtet at kostnadene knyttet til Nordmørspakken vil kreve nye runder.

– Jeg har bedt fylkesrådmannen om å lage et notat til fylkestinget, sier Jon Aasen.

Flere fergepakker

Men det er flere fergepakker i vente. Etter Nordmørspakken kommer turen til Romsdal og en ny anbudsrunde om fergene der. Senere skal flere sunnmørssamband ut på anbud. For økonomien til Møre og Romsdal fylkeskommune blir dette krevende.

– Det ærlige svaret er egentlig at vi brekker nakken. Men vi kan jo ikke sitte og akseptere at vi brekker nakken. Vi må ta grep. Enten må vi redusere tilbudet til de reisene, eller så må vi øke taksten, eller så må Staten øke sin finansiering av fergedrifta, sier fylkesordfører Jon Aasen.