– Deponi vil ikke skape problemer

Norges geologiske undersøkelser, NGU, mener grunnforholdene ved Rausand i Nesset ikke er til hinder for å etablere et deponi for farlig avfall. NGU har undersøkt fjellet i området på oppdrag fra firmaet som ønsker å bygge deponi. Selskapet Bergmester Rausand AS vurderer å bygge et nasjonalt deponi. Undersøkelsen er en del av arbeidet med en konsekvensutredning før de avgjøre om det blir søkt om etablering.

Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand