– Debatten om oljeboring må handle om noe mer enn bare Lofoten

Fiskebåtrederne er bekymret over at Mørebankene ikke er nevnt i debatten om hvilke områder som skal konsekvensutredes med tanke på oljeutvnning.

Lofoten fiske

Debatten om oljeboring har hatt fokus på Lofoten, Vesterålen og Senja, men fiskebåtrederne frykter at Møre blir glemt

Foto: NRK

Arbeiderpartiets ledelse ønsker et kompromiss for lofoten, Vesterålen og Senja som innebærer konsekvensutredning for bare en del av området.

– Ikke glem Møre

Men for fiskerne er områdene utenfor Møre like viktige. Fiskebåtrederne reagerer på at disse områdene ikke blir omtalt i debatten.

Audun Maråk

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Vi ønsker et vern av både Lofoten, Vesterålen, Senja og Møre, og da må debatten handle om noe mer enn bare Lofoten, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.

Gyteområde

Mørebankene er det viktigste gyteområdet for norsk vårgytende sild, men også flere andre fiskeslag kan bli skadelidende dersom det blir gitt tillatelse til oljeleting i disse områdene.

– I tillegg er det også gyteområde for sei og hyse, og også 20-25 prosent av torsken gyter også på Møre så det blir feil å bare ha fokus på Lofoten, sier Audun Maråk.

– Vi trenger nye, store funn

Drakampen mellom olje og fisk i nære kystområder har pågått i flere år.
For oljebransjen som møttes i Stavanger igår, haster det mer enn noen gang å øke aktiviteten for å få næringa på fote igjen. Bransjen får støtte av olje og energiministeren.

Terje Søviknes

Olje- og energiminister Terje Søviknes.

Foto: NRK

– Dersom vi gjør funn - og vi trenger noen store, nye funn på norsk sokkel - så vil det bety mye for fremtidige investeringer i utbygging som igjen gir ringvirkninger i form av arbeidsplasser både i leverandørindustrien og direkte i oljeselskapene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Konsesjoner

Regjeringa planlegger å tildele konsesjoner før sommeren 2018, og Arbeiderpartiet holder døra på gløtt for oljeleting sørvest av Lofoten. Også fiskerinæringa innser at oljealderen ikke er slutt, men vil ha matfatet både i nord og sør fritt for olje også i fremtida

– Disse leteområdene trenger ikke være Møre, Lofoten, Vesterålen eller Senja. De kan lete i andre områder, sier Audun Maråk.