– Bruk stemmeretten

Fylkesmann Lodve Solholm oppfordrer folk til å bruke stemmeretten sin i dag. Ved kommune og fylkestingsvalget for to år siden var valgdeltakelsen rekordlav. Solholm minner om at det er viktig for demokratiet at flest mulig avgir sin stemme, og oppfordrer de som ikke har forhåndsstemt til å delta i valget.

Lodve Solholm
Foto: Gunnar Sandvik / NRK