Hopp til innhold

– Bred enighet gir forutsigbarhet for politiet

Helge Orten (H) mener den brede enighet om nærpolitireformen gir politiet nødvendig trygghet i omstillingsarbeidet fremover.

Helge Orten

Helge Orten (H) tror nærpolitireformen blir bra for Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Regjeringspartiene, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet er blitt enige om den såkalte nærpolitireformen.

– Det er veldig bra at vi har et veldig bredt forlik. Det er fem parti som legger frem denne enigheten i dag. Så denne reformen som blir vedtatt i Stortinget vil ha et veldig godt fundament. Det betyr at politiet selv kan gå inn i disse omstillingsprosessene med stor trygghet fordi det er en reform som vil ha forutsigbarhet uavhengig av hvem som sitter i regjering, sier Helge Orten (H).

Han mener den brede enigheten vil gi politiet den nødvendige handlekraften det trenger.

– For vårt fylke tror jeg dette blir veldig bra. Jeg er veldig glad for at det er fokus på innholdet i reformen. Vi skal sørge for mer politi der folk bor.

Glad for at Kristiansund får beholde sokkelansvaret

Pål Farstad

Pål Farstad (V) har jobbet mye med politireformen.

Foto: Terje Reite / NRK

I forliket som ble lagt frem søndag er det klart at politiet i Kristiansund skal beholde ansvaret for kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge.

– Det er jeg veldig glad for, sier Orten.

Det er også Venstres Pål Farstad.

– At sokkelansvaret forblir i Kristiansund er noe vi har jobbet for i alle disse ukene etter at politireformen ble understrevet.

Else-May Botten (Ap) sier det ville vært hårreisende dersom Kristiansund mistet dette ansvaret.

Else-May Botten

Else-May Botten (Ap) sier det ville vært hårreisende om Kristiansund mistet sokkelansvaret.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– For vår del har dette med sokkelkompetanse vært viktig. Vi har kompetansen her allerede, og Kristiansund sitt distrikt er styrket gjennom denne avgjørelsen, sier hun.

– Vi var for langt unna de andre partiene

Senterpartiet har ikke deltatt i forhandlingene i nærpolitireformen som ble lagt frem i dag.

De mener at reformen ikke bringer politiet i riktig retning.

Jenny Klinge

Jenny Klinge (Sp) sier de var for uenige med de andre partiene om reformen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Jeg er veldig positiv til at Kristiansund får beholde sokkelberedskapen. Det har jeg jobbet veldig mye med, men avstanden har vært for stor mellom oss og de andre partiene til at vi kunne være med, sier Jenny Klinge (Sp)

Hovedproblemet for Klinge handler mest om strukturen på politidistriktene.

– Der ønsket vi oss en fylkesmodell for alle politidistriktene. Vi er glad for at Møre og Romsdal ble ett distrikt, men vi kunne nske at alle ble organisert etter denne modellen, sier hun.

Det andre hovedproblemet for Senterpartiet er at de mener det burde være mer forpliktende å beholde et reelt nærpoliti som de mener inkluderer et mangfold av lensmannskontor.

– Vi mener at det ikke er mulig å kalle det et nærpoliti dersom det er for stor avstand mellom lensmannskontorene, sier hun.

Hun sier at utrykningstid og beredskap er viktig for å få et godt politi, men mener at politeit også har andre viktige oppgaver.

– Vi vil at politiet skal kjenne folk, og at folk skal kjenne politiet, og så vil vi at de skal kunne forebygge, oppdage og etterforske. Da er det ikke nok med en politipatrulje som ruller langs veien, sier Klinge.

Vil ikke spekulere i hvem som får politimesteren

Det er også bestemt at Møre og Romsdal blir ett politidistrikt, og skal ha en politimester enten i Kristiansund eller Ålesund. Men ingen av dem som NRK har snakket med på Mørebenken vil spekulere i hvor denne politimesteren blir sittende.

– Nå er det politidirektoratet som skal ha det ansvaret og bestemme hvem som får politimesteren. Nå er det viktig at de har en skikkelig gjennomgang av argumentasjonen i forhold til hvor politimesteren bør være, sier Botten.

– De må gå inn i saken og finne ut hva som blir best for vårt fylke, og så må vi ha god beredskap overalt.

Orten sier at det er mye som tilsier at Ålesund står sterkt i debatten om hvem som får politimesteren.

– Men det er politidirektoratet som skal gjøre den faglige vurderingen, sier han.