NRK Meny
Normal

– Brannvesenet må få grunnutdanning

Både Justis- og beredskapskomiteen og andre politikere reagerer på manglene ved brannvesenet i Norge, og sier man nå bør diskutere hvorvidt det bør øremerkes midler til opplæring.

Jenny Klinge foran Stortinget

Jenny Klinge (Sp) i Justis- og beredskapskomiteen på Stortinget mener man må diskutere hvorvidt man skal øremerke de statlige midlene som er tildelt kommunene for opplæring av brannmannskap.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Tirsdag skrev NRK at Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har avdekket store mangler ved brannvesenet i Norge. I tillegg mangler halvparten av Norges 9.000 deltidsbrannfolk grunnutdanning fra Norges brannskole.

Nå sier Jenny Klinge (Sp) i Justis- og beredskapskomiteen på Stortinget at det er helt avgjørende å frigjøre politisk kraft til å få lært opp deltidsbrannfolkene i Norge.

Brannbil

Grunnutdanningen av deltidsbrannfolk innebærer blant annet brannslokking, førstehjelp, praktiske øvelser, brannforebygging, røyk- og kjemikaliedykking, samt kunnskap rundt trafikkulykker.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

DSB hadde egentlig som mål at dette skulle gjøres innen 2012, men dette ble skjøvet til 2016, ettersom man ikke klarte å oppfylle målet.

– Det er kjempeviktig at man nå retter opp avvikene hos de ulike delene av brannberedskapen. Vi må aldri gå bort ifra at vi skal ha et solid og lokalt forankret brannvesen, sier Klinge.

Hun legger til at Senterpartiet er sterkt imot nedlegging, og avviser dette som en potensiell løsning.

– Bekymringsfullt

Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik, sier til NRK at det er bekymringsfullt at DSB og Norges brannskole ikke klarer å utdanne den mengden brannfolk som kreves for å opprettholde god beredskap i Norge.

At kun halvparten av de 9.000 mannskapene har grunnutdanning er ikke tilfredsstillende ifølge Nesvik.

– Nei, det er bekymringsfullt. Kanskje man burde se på selve grunnutdanningen, og diskutere hvorvidt man bør la de større brannstasjonene i de ulike fylkene ta seg av utdanningen, slik at mannskaper i mindre kommuner kan få kursingen de trenger.

– Kommunene har ansvar

Harald Tom Nesvik

– Altså, jeg forventer at dersom man får midler til å utdanne brannfolk, så bruker man pengene til nettopp det. Dette har med samfunnsansvaret å gjøre, sier parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik.

Foto: Terje Reite / NRK

DSB har fortalt at de har bevilget 36 millioner kroner til kommunene, slik at de skal kunne betale for opplæring av brannmannskaper hos de regionale brannstasjonene, slik som i Ålesund og Molde.

Brannsjef og styremedlem i Norsk Brannbefalsforbund, Geir Thorsen, sier likevel til NRK at mange kommuner bruker disse pengene til andre kommunale formål.

Denne misbruken vil ikke DSB ta ansvar for. Nesvik mener på sin side at kommunene må prioritere brannmannskaper.

– Altså, jeg forventer at dersom man får midler til å utdanne brannfolk, så bruker man pengene til nettopp det. Dette har med samfunnsansvaret å gjøre.

– Burde ikke disse midlene være øremerket brannopplæring, Klinge?

– Det er absolutt et spørsmål vi bør se nærmere på. Det er utrolig viktig at brannmannskapene i landet har nødvendig opplæring som en er pålagt å ha, sier hun.

Brannberedskap fjørtoft

Brannmannskapene på Fjørtoft er med i klasen av mindre brannvesen som dekker små områder. Der finner vi flere som mangler grunnutdanning.