– Bør skjermes for oppdrett

Nordmøres to nasjonale laksefjorder bør skjermes for mer oppdrett av laks og ørret. Det er en av anbefalingene i sjøområdeplanen for Nordmøre som nå er ute på høring, skriver Tidens Krav (krever abonnement). Det har vært jobbet i fem år med planen. Alle kommunene på Nordmøre har vært med, unntatt Rindal som ikke har kystlinje. Også Nesset har deltatt i arbeidet.