Hopp til innhold

– Betyr betre rammevilkår

Småkraftnærininga samla til konferanse i Molde uttrykker optimisme for vidare satsing på småkraftverk i Noreg. Det gjer dei trass i at 400 konsesjonar ligg der ubrukt – rundt 30 av dei i Møre og Romsdal. Mange er ikkje lønsame å byggje ut grunna manglande nett og høg eigedomsskatt. Leiar i Småkraftforeninga, Lars Emil Berge, meiner signala frå politikarane betyr betre rammevilkår.

Lars Emil Berge
Foto: Gunnar Sandvik / NRK