– Belastninga blir for stor

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vil ikke innføre AutoPass regulativet fra Vegdirektoratet på fylkesvegfergene. Politikerne vil ha en AutoPass løsning med fylkeskommunen sine takster og der næringslivet og frivillige organisasjoner blir skjerma. Leder i utvalget, Kristin Sørheim (Sp), frykter at belastninga for næringslivet og pendlere blir for stor med regulativet fra Vegdirektoratet. Samferdselsutvalget vil inntil videre ha personbetaling med elektronisk billetteringsløsning. Innstillinga fra utvalget vil bety to forskjellige løsninger for fylkesvegferger og riksvegferger.

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal diskuterer AutoPass ordninga
Foto: Trond Vestre / NRK