– Behovet for kunnskap er stort

Leder i eldrerådet i Kristiansund, Ellen Thorsø, sier enkle teknologiske løsninger kan bidra til at eldre kan være lenger hjemme. Dette vil gjøre de eldre mer selvstendige og skape større trygghet, sier hun. Denne våren holder pensjonistforbundet kurs i velferdsteknologi i samarbeid med de kommunale eldrerådene. Thorsø sier behovet for kunnskap er stort.