– Behov for meir kompetanse

Fleire av verfta i fylket opplever utfordringar med å få tak i ny kompetanse når dei no har gått over frå å bygge offshoreskip til meir eksklusive ekspedisjons-cruiseskip. – Dei nye cruiseskipa set heilt andre krav til interiøret og no må verfta styrke kompetansen innan denne typen skipsinnreiing, seier Jan Thormodsæter, dagleg leiar i Maritim foreining for Søre Sunnmøre.

Jan Thormodsæter, MAFOSS
Foto: Arne Flatin / NRK