– Avgjørende at Strynefjellsvegen blir en del av NTP

Leder i Sunnmøre regionråd mener det er viktig for Strynefjellsvegen å få støtte i den nasjonale transportplanen.

Rv 15 ved Ospelitunnelen på Strynefjellet

BRANNSIKKERHET: Strynefjellsvegen har tre tunneler, som er smale og gammeldagse. Det haster å få bygget nytt, sier lederen i Sunnmøre regionråd. Her veien inn til riksveg 15 ved Ospelitunnelen på Strynefjellet.

Foto: Ottar Starheim / NRK

Det er avgjørende at Strynefjellsvegen kommer inn på den nasjonale transportplanen, som Stortinget skal vedta til våren, mener lederen i Sunnmøre regionråd, Jan Ove Tryggestad fra Senterpartiet.

– Det er uhyre viktig. Jeg vil nesten si at det er et være eller ikke være for Strynefjellet at det kommer inn i den neste transportplanen, sier Tryggestad.

Risikerer å bli skutt ti år ut i tid

Ifølge TV2 er regjeringen og samarbeidspartiene enige om å sette av 928,7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter de neste tolv årene.

– Det ligger mange gode prosjekter her, for hele landet. Vi er ikke helt i mål med helheten, men vi er heller ikke langt unna, sa Venstres Abid Raja.

Om Strynefjellsvegen er en del av NTP, er fortsatt usikkert.

Jan Ove Tryggestad

Leder i Sunnmøre regionråd, Jan Ove Tryggestad.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Om den ikke kommer med i det neste ti-års planverket, er jeg redd for konsekvensene. Dersom veien nå ikke får prioritet i nasjonal transportplan, da er vi mer enn ti år skutt ut i tid.

– Der ligger et krav til brannsikring på Strynefjellet i dag, som må løses i denne perioden. Jeg håper virkelig at både dagens og kommende regjering vil satse på Strynefjellet som en av flere veier, mellom øst og vest, sier Tryggestad.

En viktig transportforbindelse

Dagens Strynefjellsvei, som går mellom Stryn og Grotli, ble åpnet i 1977. For folk fra næringslivet på Sunnmøre og Nordfjord, er veien en viktig transportforbindelse til Østlandet.

Veien er rasfarlig, tunnelene er smale og gammeldagse og den er lite egnet for vogntog.

– Behovet er ny tunnel over Strynefjellet. Vi vet at det har blitt gjort et anslag på ca. 400 millioner kroner, som skal gå til oppgraderingen av tunnelene i dag. Det har regjeringen sagt nei til, og samferdselsministeren har sagt klart og tydelig at disse pengene skal gå til en ny tunnel.

– På den måten kan vi få koblet på Geiranger og åpne opp et alternativ for hele Gudbrandsdalen. Da tenker jeg for reiseliv og dens utvikling, sier Tryggestad.