– Aukande risiko for jordskred

Utfordringane med hogst i bratt terreng aukar kraftig med klimaendringane og meir regn. Fylkesskogmeister Åsmund Asper åtvarer mot aukande risiko for jordskred i eit fylke der 60 prosent av hogstmoden granskog står i bratt terreng. Allskog, Nortømmer og dei andre store skogaktørane meiner hogsten i bratt terreng blir dobla det komande tiåret.

Fylkesskogmester Åsmund Asper
Foto: Gunnar Sandvik / NRK