– Ap og Sp skaper usikkerhet om nytt fellessykehus

Frp sin andrekandidat til stortingsvalget i Møre og Romsdal, Jon Georg Dale, kritiserer Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å skape usikkerhet om det nye fellessykehuset på Hjelset.

Jon Georg Dale, Bent Høie og Per Sandberg

Landbruksminister Jon Georg Dale (til venstre) er Frp sin andrekandidat i Møre og Romsdal.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Tirsdag gjorde statsministeren det klart at regjeringen innvilger lånesøknaden fra Helse Midt-Norge på 3,5 millairder kroner, og at det kommer en startbevilgning.

Men det flere av stortingskandidatene i Møre og Romsdal etterlyser et svar på, er hva det nye fellessykehuset skal inneholde. Kravet er at det nye sykehuset får en egen barneavdeling.

Krever avklaring

Else May Botten

Else May Botten er Arbeiderpartiets førstekandidat i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Arbeiderpartiets førstekandidat Else May Botten sier hun forventer at innholdet i sykehuset er avklart før lånesøknaden blir behandlet i Stortinget.

– Vi er opptatt av å få penger på plass med byggestart i 2018. Men skal vi være med på den finansieringsplanen så er det selvfølgelig viktig å få vite hva sykehuset skal inneholde. Du kan ikke betale ut penger uten å vite hva du betaler for. Vi må få avklart barneavdeling som har vært en forutsetning, og vi har sagt at alle de funksjonene som Nordmøre og Romsdal har i dag, må være med, sier Else May Botten.

– Er dette en forutsetning for å kunne stemme for en slik lånesøknad?

– Dette var jo en forutsetning for å kunne gå for et slikt sykehus og da kan vi ikke miste ting på vegen. Det er historieløst av direktøren i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, å skape usikkerhet om barneavdelinga.

– Finansieringen må på plass først

Ap-politikeren sier hun er optimist og tror ikke det vil gå så langt at dette spørsmålet blir satt på spissen. Men der Botten retter skytset mot helseforetakets ledelse mener FrP sin andrekandidat Jon Georg Dale at det er Arbeiderpartiet som opptrer kritikkverdig.

Dale mener det er feil å stille krav om innhold før vedtak om finansiering blir gjort.

– FrP mener vi må ha et godt tilbud med barneavdeling for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal. Men det viktige nå er at sykehuset blir påbegynt, og det Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør nå er å sette planene om nytt sykehus i uvisse. Vi har jobbet i årevis for finansiering, og dagen etter at vi varsler at dette kommer så setter Arbeiderpartiet og Senterpartiet i gang et spill. Det er skuffende, sier Jon Georg Dale.