– Ap og Høyre må finne sammen i fiskeripolitikken

Styrelederen i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, Inger Marie Sperre, mener det er viktig at Arbeiderpartiet og Høyre finner sammen i fiskeripolitikken

Inger Marie Sperre

Inger-Marie Sperre mener den tradisjonelle fiskeindustrien er i ferd med å bli utmagret.

Foto: Jannicke Farstad / NRK

Utspillet fra Inger Marie Sperre som også er daglig leder i fiskeprodusenten Brødrene Sperre på Ellingsøya, kommer etter en debatt om marin politikk på Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund tirsdag.

Debatten mellom finanspolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen, og næringsminister Monica Mæland (H) viste at det er ikke de store skillelinjene mellom de to partiene innenfor dette politikkområdet.

Felles ansvar

Sperre sier det er for mye prat om forskning, og for lite fokus på verdiskaping. Hun mener de to største partiene må ta et felles ansvar.

– Det er veldig viktig at vi får en politikk der vi kan bearbeide fisken vi tar på land for øke verdiskapinga. Det betyr arbeidsplasser. Det vil gi oss tilgang på produkter som gjør det mulig å produsere blant annet medisiner. Da må vi bli enige om noen felles standpunkter og skape en industripolitikk. I dag har ikke norsk sjømatnæring en industripolitikk. Isteden får vi krangling, diskusjoner om distriktspolitikk og hvem som eier fisken. Det er en alt for nærsynt og trang debatt, sier Inger Marie Sperre.

– Den tradisjonelle fiskeindustrien blir utmagret

Inger Marie Sperre

Arbeiderpartiet og Høyre må finne sammen i fiskeripolitikken, mener styreleder i Sjømat Norge, Inger-Marie Sperre.

Foto: Trond Vestre / NRK

Under debatten grep Sperre ordet og utfordret de to debattantene. Hun mener den tradisjonelle fiskeindustrien er i ferd med å bli utmagret, og at stadig mer fisk blir eksportert uten å bli bearbeidet.

– Jeg frykter først og fremst at samfunnene langs kysten ikke får sitte igjen med verdiskapinga fordi det ikke blir produsert fisk der. Det som skjer er at fisken blir sendt ut uten å bli bearbeidet. Landene ute i Europa er glad i råvarene våre fordi de gjerne vil ha arbeidsplassene selv og de vil gjerne ha rest-råstoffet selv. Dette er en utvikling vi er nødt til å snu, sier Inger Marie Sperre.

Avviser kritikken

Marianne Marthinsen og Monica Mæland

Marianne Marthinsen (Ap) og næringsminister Monica Mæland (H) møttes til debatt i Ålesund tirsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men næringsminister Monica Molvær avviser kritikken. Hun mener det ikke er noen motsetninger mellom forskning og verdiskaping.

– Det jobbes hele tiden med å finne nye vekstmuligheter for næringen. Så må det gjøres på en bærekraftig måte, og det er der forskningen kommer inn, både for å finne frem til bedre metoder, men også for å finne frem til nye arter og arbeidsplasser innenfor nye næringer knyttet til havet, sier Monica Mæland.

– Regjeringen er bakpå

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Marianne Marthinsen understreket at sjømatnæringa har miljømessige utfordringer som det må ryddes opp i. Men Marthinsen mener regjeringa er bakpå i forholdet til den situasjonen som Sjømat Norge beskriver.

– Vi hører sjømatnæringa selv si at problemet er videreforedlinga og skape arbeidsplasser av det råstoffet de produserer. Det først og fremst her at muligheten for å skape arbeidsplasser ligger, sier Marianne Marthinsen.