NRK Meny
Normal

– Alt for mange rederier i dag

Analytiker i Nordea Markets, Kristoffer B. Pedersen, mener det er for mange aktører i markedet og at det fører til irrasjonell adferd.

Havila Venus er bygt ved Havyard Leirvik

2015 var det tyngste året i Havila Shipping sin historie.

Foto: Havyard Group

Bakgrunnen er utspillet fra DnB om sammenslåing av de tre rederiene Havila, REM og Olympic i Herøy. Konsernsjef Rune Bjerke i DNB har uttalt til Dagens Næringsliv at det må en kraftig restrukturering til for at rederiene skal overleve. Noen har allerede gått konkurs, men mange små sitter på gjerdet og venter med beslutningene.

Kristoffer B.Pedersen, Nordea

Kristoffer B. Pedersen, Nordea.

Foto: CF-WESENBERG

– I dagens marked er det altfor mange aktører og dette fører til en irrasjonell adferd. For eksempel har ratene i spotmarkedet i Nordsjøen i perioder vært så dårlige at det ville vært mer lønnsomt å ha skipene i opplag, sier Kristoffer B. Pedersen, analytiker i Nordea Markets.

Likevel har mange rederier prioritert å holde skipene i arbeid i håp om at markedet bedrer seg, men dette gjør bare situasjonen verre, mener han.

Han mener det er en faktor at man kan redusere kostnader ved sammenslåing fordi man da reduserer deler av administrasjonen. Likevel er dette bare en forholdsvis liten andel av utgiftene, så effekten vil ikke være stor, mener han.

– Den viktigste årsaken til sammenslåing er at man ønsker å konsolidere markedet for å øke markedsdisiplinen.

For mange aktører

Nordea-analytikeren tror at det med færre og større aktører så kan man i større grad justere flåten etter markedet ettersom hvert skip ikke har stor betydning (har du bare ett skip vil du sannsynligvis strekke deg langt for å holde dette i gang) og dette ville medført mer disiplin når man byr inn på nye kontrakter.

Tror på sammenslåinger innenfor subsea-markedet

Pedersen tror sammenslåinger innen ankerhåndteringsfartøy (AHTS) og subsea ville hatt effekt, mens markedet for forsyningskip (PSV) er for fragmentert til at det vil ha noen særlig effekt.

– Åpenbare matcher innen subsea ville vært DOF og Solstad, sier Pedersen.

Norske rederier har en stor andel av den globale AHTS flåten, slik at sammenslåinger her sannsynligvis ville medført økt markedsdisiplin og økt inntjening.

– Spesielt tror jeg dette kan ha effekt for spotmarkedet i Nordsjøen, der flåten er forholdsvis liten og markedsbalansen er strammere enn for PSV.