NRK Meny
Normal

– Ålesundsregionen må med i belønningsordninga for kollektivtransport

Senterpartiet mener at Ålesund og omlandskommunene bør innlemmes i belønningsordninga for kollektivtransport.

Anne Beathe Tvinnereim, Liv Norunn Langeland Runde og Kristin Sørheim

Anne Beathe Tvinnereim, Liv Norunn Langeland Runde og Kristin Sørheim vil ha fart på kollektivtrafikken i Ålesundregionen

Foto: Trond Vestre / NRK

Valglogo

I dag er Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Sarpsborg/Fredrikstad, Drammensområdet og Grenlandregionen med i ordningen som innebærer en økonomisk drahjelp til å utvikle et godt kollektivtilbud.

Senterpartiet vil at belønningsordninga skal omfatte både Ålesund og omlandskommunene Sula, Skodje, Ørskog, Haram og Giske, i tillegg til at fylkeskommunen skal være en del av spleiselaget.

– Regjeringa har sagt nei til å utvide ordninga, men Senterpartiet vil kjøre frem Ålesundsregionen. Befolkningsgrunnlaget er stort nok. Vi trenger en skikkelig satsning på kollektivtransport i dette området og vi fortjener å bli med i en slik belønningsordning. Det innebærer at det må inngås en avtale mellom Staten, fylkeksommunen og kommunene om å stanse veksten i biltrafikken, sier Senterpartiets fylkesordførerkandidat Kristin Sørheim.

– Hvor mye statlige penger kan det være snakk om?

– Jeg tror det fort kan dreie seg om 50-60 millioner kroner i året for Ålesund og omlandskommunene og det vil jo være et kjempeløft, sier Kristin Sørheim.

– Billig, miljøvennlig og effektivt

Sørheim mener gevinsten vil være stor, både fordi det vil kunne føre til mindre biltrafikk og dermed lavere klimautslipp, men også fordi det vil gjøre lettere for folk å reise.

– Målet er å få til et kollektivttilbud som gjør at folk kan reise hele døgnet, billig, miljøvennlig og effektivt, sier Kristin Sørheim.

– Lerstadvegen ligger inne i den najsonale transportplanen (NTP). Denne vegen må vi få løst fort. Løsningen kan være en firefelts veg der de to ytterste feltene er avsatt til kollektivtrafikk, sier Sørheim.

– Ordningen bør utvides

Andre nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim, mener belønningsordningen har fungert godt i de områdene der den har vært brukt. Hun mener ordningen bør utvides til å gjelde flere.

– Det har vært gjort en evaluering som viser at ordningen har vært vellykket, og det er veldig naturlig å se på Ålesund og omlandskommunene som et område som bør få penger fra den belønningsordninga, sier Anne Beathe Tvinnereim

– Nå har samferdselsministeren sagt at det er ikke mer penger, og det er ikke flere byer som får komme inn i belønningsordninga. Det synes jeg er veldig lite fremtidsretta. Ålesund klarer ikke å løse utfordringen med kollektivtilbudet uten drahjelp fra Staten, sier Tvinnereim.