– Ålesund må tenke nytt

Ålesund kommune kan ikke fortsette å drifte pleie- og omsorgstjenestene som i dag, mener konsulentselskapet Agenda Kaupang. I et møte med formannskapet i går sa Rune Holbæk i Agenda Kaupang at satsinga på institusjonsplasser vil bli tungt økonomisk og gi folk et tilbud de ikke vil ha. Bakgrunnen er den anstrengte økonomien i Ålesund. Politikerne har sagt nei til kutt i sykehjemsplasser. Men kommunen må tenke nytt og redusere antall sykehjemsplasser og heller satse på ambulant virksomhet, sa Holbæk.