NRK Meny
Normal

– Ålesund må ikke gå til krig mot kommuner som vil stå alene

Geir Vinsand i NIVI Analyse advarer den nye storkommunen Ålesund mot å starte en krig med de kommunene som har sagt nei.

Geir Vinsand

Nye Ålesund kommune må satse på en inkluderende strategi i forhold til Giske og Sula, sier Geir Vinsand i NIVI Analyse.

Foto: Trond Vestre / NRK

Den nye kommunen er resultatet av en sammenslåing mellom Ålesund, Skodje, Ørskog, Sandøy og Haram. De fire første er blitt enige om å slå seg sammen mens Haram er blitt tvunget inn i den nye kommunen gjennom et vedtak i Stortinget. Den nye kommunen vil til sammen få rundt 65.000 innbyggere.

Geir Vinsand som har mange års erfaring med analyser og rådgivning innenfor kommunesektoren, mener det er et problem at Sula og Giske ikke er med.

– Bør satse på en inkluderende strategi

Sunnmørspolitikere diskuterer kommunereformen

Ordførere og politikere fra Ålesund, Giske og Sula i diskusjon under forhandlingene om sammenslåing.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det blir spekulert i om Sula og Giske kan bli straffet når de interkommunale avtalene reforhandles. Men Vinsand maner til samarbeid og sier det er viktig at nei-kommunene blir inkludert.

– Det må ikke bli primitive tilstander i byregionene våre med full krig og konkurranse mellom nye Ålesund kommune og Sula og Giske. De bør inkluderes i det gode fellesskapet. Det må være en del av strategien at vi bruker tid på å inkludere kommuner som ønsker å stå alene.

Historisk sjanse

Geir Vinsand mener nye Ålesund kommune har en historisk sjanse til å sette seg i førersetet som byregionkommune og dermed bli et nasjonalt eksempel.

Det betyr at den nye kommunen bør ta en regional rolle og samtidig ha en diskusjon med lokalsamfunnene om hvilke oppgaver som kan løses sentralt i kommunen og hvilke oppgaver som kan løses lokalt.

– Man bør innføre en forsterket kommunemodell der nye Ålesund kommune selv får hovedansvaret for samfunnsutvikling. I dag er det fylkene som har det. I tillegg bør det lages et nytt lokalstyrekonsept der for eksempel Sandøy kan få bestemme over lokale oppgaver i Sandøy. Så bør en begynne å tenke på muligheten for en ny bydelsordning, der en for eksempel kan gjennomføre et forsøk i Brattvåg.

Fylkeskommunens rolle

Samtidig langer Geir Vinsand ut mot sentrale politikere som har gått i bresjen for regionreformen. Han mener satsingen på store fylker står i vegen for muligheten til å bygge sterke kommuner. Et utvalg er i full sving med å lete etter nye oppgaver som fylkeskommunen kan overta.

Nå oppfordrer han Møre og Romsdal fylkeskommune til å orientere seg mot et tettere samarbeid med kommunene istedenfor å kjempe for å få overført store oppgaver fra staten.

– Jeg mener Møre og Romsdal fylkeskommune bør ta initiativ til å flytte ansvaret for samfunnsutviklingen over på kommunene og så blir fylkeskommunen integrert i en felles forvaltning for kommunene som jobber med og av kommunene, sier Geir Vinsand.

– Dersom det skulle bli overført tunge oppgaver til fylkeskommunen så vil det være en trussel mot Møre og Romsdal. Da kan det komme krav om sammenslåing med andre fylker.