NRK Meny
Normal

– Aksepterer ikke store skoleforskjeller

I Møre og Romsdal ligger én av fire skoler under det nasjonale snittet, målt etter hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 1. til 4. klasse. – Uakseptabelt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om tallene fra undersøkelsen i TIMMS.

UAKSEPTABELT: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) liker dårlig store læringsforskjeller

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På de beste skolene får elevene over ett skoleår mer læring enn på de svakeste.

– Hvor du bor og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, sier Røe Isaksen.

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har forskere fra Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkt hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer, når man tar hensyn til elevenes familiebakgrunn. De skolene som bidrar mest til elevenes læring, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de som bidrar minst.

– Det er store forskjeller mellom skoler i Møre og Romsdal når det gjelder hvor mye de bidrar til det elevene lærer – og særlig gjelder dette de yngste elevene. Dette bør skoler og kommuner ta tak i, sier kunnskapsministeren.

Jevngode ungdomsskoler

Resultatene for hver skole presenteres på en skala fra én til seks, og det nasjonale snittet er på 3,4 poeng. I Møre og Romsdal ligger 27 prosent av skolene under snittet for skolebidrag fra 1. til 4. klasse. Om lag én av ti skoler ligger over snittet.

skole

De skolene som bidrar mest til elevenes læring, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de som bidrar minst.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi kan ikke akseptere at noen skoler gir elevene over ett skoleår mindre læring enn andre. Alle elever skal ha de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av hvilken skole de begynner på, understreker Røe Isaksen.

På ungdomstrinnet er bildet mer nyansert. Her ligger nesten alle skolene i fylket på det nasjonale gjennomsnittet for hvor mye de bidrar til elevenes læring.

Mer målrettet innsats

– Skoleledere og lokalpolitikere bør bruke resultatene til å utvikle sine skoler. For eksempel kan det være grunnlag for en mer målrettet innsats mot skoler og kommuner med svake resultater, understreker kunnskapsministeren.

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H)

Foto: NRK

Undersøkelsen fra SSB viser at de skolene som bidrar mye til elevenes læring, løfter alle elever. Det gjelder uavhengig av foreldrenes utdanning og hvordan elevene har gjort det på skolen tidligere.

– Våren 2017 skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om norsk skole. Her blir forskjeller i skolekvalitet og tidlig innsats viktige temaer, varsler Røe Isaksen.