– 2015 er det tyngste året i Havilas historie

I dag la Havila Shipping frem sin årsrapport for 2015. Den er dyster lesning. Administrerende direktør, Njål Sævik, vet allerede at 2016 blir enda verre.

Havila Subsea 7 ved kai

Havila Subsea ligger i opplag i Herøy.

Foto: Frode Berg / NRK

Administrerende direktør i Havila shipping frykter at den alvorlige krisen i offshorenæringen kan fortsette i flere år.

Njål Sævik

Njål Sævik skriver i årsrapporten til selskapet at mye står på spill.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

– For første gang i min tid som sjef er jeg grunnleggende usikker på fremtiden. Jeg tror vi skal klare det, men jeg må være ærlig nok til å si at jeg ikke føler meg sikker. Mye står på spill. Når rederiene slutter å bygge båter så stopper resten av den maritime industrien, skriver administrerende direktør i Havila Shipping, Njål Sævik.

Dyster årsrapport

Mandag kom årsrapporten til selskapet som har hatt store problemer siste året. I februar i år var det usikkert om selskapet i det hele tatt ville kunne fortsette driften av offshorefartøyene sine etter at de hadde problemer med å klare de økonomiske forpliktelsene sine.

Les hele rapporten her.

Totalt vil konsernet ha seks fartøy i opplag i løpet av mai. I forhold til tidligere år så er det største avviket verdinedskriving av flåten.

Bokført egenkapital i slutten av 2015 utgjorde 502 millioner kroner, og er redusert med en halv milliard i forhold til forrige årsskifte hovedsakelig på grunn av nedskrivning av skipsverdier.

– Verdien av skipene er lavere fordi markedet vi lever i er dårlig, sier finansdirektør i Halvila, Arne Johan Dale.

– Kjemper for levebrødet til de ansatte

Selskapet har 7–800 ansatte og betalte over en halv milliard i lønn til ansatte i året som gikk.

– Vi driver 27 fartøy fra Fosnavåg, og det at vi lykkes har stor betydning for lokalsamfunnet og alle de sjøfolkene som lever av dette.

Han sier at de kjemper for levebrødet til de ansatte i selskapet.

– Vi trenger avtaler med dem som finansierer oss for å ha visshet om at selskapet kan drive i et vanskelig marked. Skal vi operere båtene trenger vi finansiering på lengre sikt for å være en trygg arbeidsplass.

Åpen for ulike løsninger for å overleve

En av grunnen til at direktøren i Havila likevel tror at det går bra er at han tror låneinstitusjonene innser at de har en helt unik kompetanse når det gjelder å drive skip. Det betyr ikke at han tror alt vil bli som før.

– Jeg er rimelig sikker på at det blir endringer i eierskap og struktur i løpet av de årene denne krisen vil vare.

Havila Shipping skal være åpne for å sirkulere ulike løsninger for å overleve.

– Jeg skal ikke spå hverken om struktur eller eierskap, men Havila er åpne for å diskutere ulike løsninger, sier Njål Sævik.