– 130 km/t-grense kan gi stor gevinst

Prosjektleder Olav Ellevset i Vegdirektoratet snakker varmt om skyhøy fartsgrense på den nye fergefrie E39-strekningen. Trygg Trafikk er derimot svært skeptiske.

Hengebru over Sognefjorden

Åtte fjordkryssinger må på plass før den fergefrie E39-strekningen mellom Kristiansand og Trondheim skal stå ferdig i 2033. Da kan det bli høye fartsgrenser på veiene.

Foto: Statens vegvesen/Vianova

  • Er du for eller imot en fartsgrense på 130 km/t? Si din mening i kommentarfeltet!

I fjor vår vedtok regjeringen å investere 150 milliarder kroner i et omfattende veiprosjekt som vil koble sammen hele strekningen fra Kristiansand til Trondheim, via åtte fjordkryssinger. Alt skal være ferdig innen 20 år – altså i 2033.

I senere tid har regjeringspartiene tatt til orde for å øke fartsgrensen til 120–130 km/t på norske veier, gitt at strekningene blir dimensjonert for høy fart med midtdelere og andre hensiktsmessige tiltak.

På ukens E39-konferanse i Nordfjordeid kom diskusjonen om fartsgrenser opp igjen, og høy fart-forkjemperne mener det er store samfunnsøkonomiske gevinster å hente i å øke grensen til 130 km/t.

Olav Ellevset

Prosjektleder Olav Ellevset i Vegdirektoratet sier man kan unngå økning i antall ulykker, dersom veiene blir dimensjonert for høy fart opptil 130 km/t.

Foto: Arild Nybø, mediebruket.no

– Bo- og arbeidsmarkedet vil bli mye større, ettersom reisetiden kortes ned. Det vil bli mer attraktivt å bo ute i distriktet, noe som vil tiltrekke flere kompetansepersoner med høy utdannelse, sier prosjektleder Olav Ellevset i Vegdirektoratet.

Tviler på økning i ulykkestall

– Synes du det er befriende at spørsmålet om høy fart kommer opp atter en gang?

– Ja, når man ser hvilken effekt høy fartsgrense kan ha, så er det bra at det kommer frem. Vi ønsker å bidra med kunnskap om hva slags virkning dette kan ha for samfunnet, sier Ellevset.

Men hva med ulykker og alvorlige skader? All forskning viser at høy fart fører til mer alvorlige trafikkskader.

Ellevset avviser at en fartsgrense på 130 km/t trenger å være synonymt med flere ulykker.

Erik Hartmann

– Det er greit nok at man kan dimensjonere opp veien og legge til rette for høy fart, men prinsipielt sett er vi veldig skeptiske, sier Erik Hartmann i Trygg Trafikk.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

– Det er bare å legge til rette for høyere fart, eksempelvis med sterkere midtdelere. Dermed vil vi unngå fatale konsekvenser, sier han.

  • Er du for eller imot en fartsgrense på 130 km/t? Si din mening i kommentarfeltet!

– Kan aldri støtte 130 km/t

Distriktsleder Erik Hartmann i Trygg Trafikk, Møre og Romsdal, er uenig med Ellevset, og sier at en fartsgrense på 100 km/t bør være det absolutte maksimum.

Han viser til at andre europeiske land har satt ned sine fartsgrenser, og fått gode tilbakemeldinger og effekter av dette.

– Trygg Trafikk kan aldri støtte en fartsgrense på 130 km/t – uansett veistandard. Det er greit nok at man kan dimensjonere opp veien og legge til rette for høy fart, men prinsipielt sett er vi veldig skeptiske, sier Hartmann.

Den ferjefrie E39-strekningen skal etter planen ferdigstilles i 2033, og Hartmann ser ikke bort ifra at den teknologiske utviklingen kan forandre trafikken i stor grad innen den tid.

– Kanskje bilene kjører av seg selv om 10–15 år. Dette vet man jo ikke, så det blir veldig hypotetisk å ta et standpunkt om en avgjørelse som er såpass langt frem i tid, men prinsipielt er Trygg Trafikk klar i sin sak.

Fergefri E39 - Kart
Foto: Statens vegvesen