NRK Meny
Normal

– Trenger omstilling til miljøvenlig teknologi i aluminiumsindustrien

Aluminiumsindustrien står for 6 prosent av norske utslipp av klimagasser. – Klimameldingen er en god start. Men det trengs mye penger til omstilling, mener Bellona.

Hydro Sunndal

Aluminiumsverket på Sunndalsøra er et av de store, moderne aluminiumsverkene i Norge. Aluminiumsindustrien står for 5- 6 prosent av utslippene av klimagasser i Norge.

Foto: Odd Sørås / NRK

I dag la regjeringen, etter lang tids venting, frem klimameldingen. Her varsler regjeringen at de vil opprette et klima- og energifond for å utvikle teknologi som gir reduserte utslipp. Fondet er på 30 milliarder, og skal økes trinnvis til 50 milliarder.

Sindre Stub

Sindre Stub jobber i Bellona. Han har mellom annet bidratt i en rapport om utslippsreduksjoner i aluminiumsindustrien

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

– Regjeringen har nå tatt et første skritt. Det er opprettet et klimatiltaksfond for industrien. Men det sørgelige er at det er bare 5 milliarder som er forpliktet inn i statsbudsjettet i 2013. Det er uvisst når de resterende milliardene kommer, sier Sindre Stub i miljøorganisasjonen Bellona.

– Må satse på karbonfangst

Aluminiumsindustrien har de siste tiårene gjennomgått en kraftig reduksjon av fluor- og svovelgassutslipp. Selv om industrien samlet sett ikke er kommet i mål når det gjelder reduksjonen av PAH og CF-gasser, er også utslippene her redusert kraftig de siste årene. Utfordringen for aluminiumsindustrien er nå å redusere energiforbruket, å eliminere utslippet av CF-gasser og CO2.

– For å få signifikante reduksjoner av disse utslippene, må man inn med teknologi som sikrer karbonfangst og lagring av dette i aluminiumsindustrien. Da er det behov for virkemidler slik at aluminiumsindustrien har mulighet til å gjennomføre disse tiltakene, sier Stub.

– Teknologien finnes

Det finnes tekniske muligheter for å få bort utslippene av klimagasser fra aluminiumsindustrien. Men teknologien er ikke ferdig utviklet ennå.

– Der ER tekniske muligheter. Men de lar seg ikke realisere på en to tre. Vi vet at det vil ta noe tid før man kommer i gang. Men det er mulig for aluminiumsindustrien å gjøre dette på sikt med den typen fond som regjeringen kommer med nå, sier Stub.

– Ønsker vekst i produksjonen

Aluminiumsindustrien henter råstoffet sitt langt borte fra Norge. Også de store markedene for metallet ligger i andre land. Også transporten av råstoff og metall fører til klimautslipp. Likevel ønsker Bellona økt og styrket aluminiumsproduksjon i Norge.

– Vi ønsker vekst i aluminiumsindustrien i Norge. Industrien baserer produksjonen sin på ren kraft. Og verden trenger mer aluminium. Bruken av aluminium i lette og gjenvinnbare biler kan medvirke til å få ned utslippene. Men utslippene i produksjonen må ned, sier Stub.

– Vesentlige utslipp

Aluminiumsindustrien står i dag for mellom 5 og 6 prosent av utslippene av klimagasser i Norge.

– Det stemmer at aluminiumsindustrien i dag står for en vesentlig del av utslippene. Dette varierer etter hvordan produksjonen og markedet er. Så vi savner at det ikke står noe om aluminiumindstriens behov for karbonfangst i klimameldinga. Men det er positivt at det nå opprettes et klimafond i industrien generelt, sier Stub.