– Situasjonen er svært alvorlig

Lederen i samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim (Sp) ser frem til høringa i Stortinget tirsdag om fylkesvegene. Fylkene på Vestlandet og i Nord-Norge har gigantetterslep på vedlikehold av fylkesvegene. Nå har Sørheims partifeller på Stortinget fremmet forslag om et statlig vedlikeholdsprogram som er bakgrunnen for høringen. Sørheim hilser forslaget hjertelig velkommen og tror det er gode muligheter for at det kan få flertall i Stortinget

Kristin Sørheim ved Nibio
Foto: Gunnar Sandvik / NRK