NRK Meny
Normal

– Det ble veldig personlig for Astrid Eidsvik

STEINKJER (NRK): I Inntrøndelag tingrett forklarte for første gang daværende eierdirektør Torbjørg Vanvik om hva som foregikk bak de lukkede dørene til møterommene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge. – Det ble en preget stemning da det ble klart at Møre og Midt-Norge havnet på ulike standpunkt, sa hun.

Torbjørg Vanvik

Torbjørg Vanvik var direktør for eierstyring under sykehusprosessen. I dag er hun programdirektør i Helse Midt-Norge.

Foto: Terje Reite / NRK

Vedtakene om plassering av det nye felles sykehuset ble gjort i tre påfølgende dager i desember 2014. Vanvik forklarte seg om prosessen i forkant av at Astrid Eisvik trakk seg fra stillingen som administrerende direktør 4. desember, få uker før vedtaket ble gjort.

I november 2014 var tiden kommet da det skulle innarbeides et regionalt perspektiv i behandlingen frem mot de avgjørende møtene i desember. Allerede tidligere på høsten hadde Helse Møre og Romsdal etterlyst et klarere engasjement fra Helse Midt-Norge.

27. november møttes ledelsen i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge i Ålesund. Målet var å få oversikt over om direktørene Astrid Eidsvik og Daniel Haga var på linje så langt i vurderingene, eller om de var på kollisjonskurs.

– Møtet begynte med at Astrid Eidsvik la frem sine vurderinger og hva hun vektla. Hun forklarte at hun var i ferd med å konkludere med en plassering på Storbakken i Kristiansund, forklarte Vanvik.

Deretter var det Daniel Haga sin tur. Han presenterte hvilke kriterier han la vekt på. Ifølge Vanvik forklarte han at det fantes argumenter for både Storbakken og Hjelset. Men han gjorde det også klart at han var i ferd med å foretrekke Hjelset fremfor Storbakken.

– Astrid Eidsvik reagerte, og lurte på hvordan Haga kunne trekke konklusjoner før hun hadde lagt frem sine konklusjoner. Jeg sa da at det så ut som om de to direktørene var i ferd med å havne på forskjellige standpunkt, og jeg luftet da om det var mulig med en runde til, og at det var viktig at de lyttet til hverandre, sa Vanvik.

Ifølge Vanvik var det på dette tidspunktet at Astrid Eidsvik gjorde det kjent at det ikke var aktuelt for henne å innstille på noe annet enn Storbakken.

– Eidsvik sa at det var uaktuelt for henne å konkludere med noe annet enn Hjelset. Og hun lurte på om at det var slik at også styret i Helse Midt-Norge var i ferd med å dra konklusjoner, sa Vanvik.

Inntrøndelag Tingrett, Steinkjer

Vanvik beskrev det slik at stemningen ble spent etter dette, og at Astrid Eidsvik ønsket å presentere sine vurderinger overfor styreleder i Helse Midt-Norge, Ola Strand. Dermed ble det arrangert et møte på Gardermoen dagen etter, den 28. november 2014.

På dette møtet gikk Eidsvik gjennom sine kriterier og sitt resonnement. Og hun gjentok at hun landet på Storbakken. Deretter dro Daniel Haga gjennom sine resonnementer og hvorfor han hellet til Hjelset i Molde. Og til slutt presenterte styreleder i Helse Midt-Norge, Ola Strand hvordan han hadde tenkt å bygge opp sitt resonnement.

– Da tok Eidsvik ordet og lurte på hvordan Strand kunne komme til en konklusjon uten å ha hørt på hennes argumentasjon. Og da skjønte jeg at dette hadde blitt en personlig sak for Astrid Eidsvik. Dette var blitt en personlig sak for Astrid Eidsvik. Hun stilte spørsmålet om hvem som måtte gi seg om de to direktørene fortsatt var uenige. Er det du eller jeg, sa hun til Haga.

Vanvik hevdet at det under møtet ble presisert at det var fullt mulig for Eidsvik og Haga å legge frem to forskjellige innstillinger om de fortsatt var uenige.