81 høringssvar på nytt sjukehus

Helse Møre og Romsdal har fått inn hele 81 høringssvar på konseptrapporten for nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 18 svar kommer fra offentlige instanser, 13 fra ulike faginstanser 23 fra klinikker i helseforetaket og 27 private personer. Svært mange av innspillene knytter seg til tilbudet til barn og unge, kreft, rus og psykiatri. Tallene ble presentert under starten på styremøte i Helse Møre og Romsdal i dag.