Kun 7 av 46 flyplasser gikk med overskudd i 2012

Vigra lufthavn er i en liten klubb. Som én av kun syv flyplasser i landet gikk lufthavnen med overskudd i 2012. – Utenlandstrafikken er utslagsgivende, sier lufthavnsjef Tor Hånde.

Terminalbygninga Vigra Flyplass

– Utenlandsreisende legger ofte igjen mer penger, noe som vises igjen i en kraftig økning i «duty free»- handelen, sier Hånde.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Drift av flyplass er ikke nødvendigvis synonymt med lønnsomhet i Norge. Statistikk fra Avinor viser at 39 av selskapets 46 flyplasser gikk med underskudd i 2012.

Kun de syv lufthavnene Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø, Oslo, Kristiansand og Ålesund kunne vise til grønne tall i regnskapet i fjor.

Tor Hånde

Lufthavnsjef Tor Hånde ved Vigra lufthavn sier de håper de gode resultatene kan bidra til utvidelser av anlegget på flyplassen.

Foto: Åge André Breivik / NRK

Sistnevnte lufthavn, Vigra fikk et overskudd på 15,6 millioner kroner i 2012 etter avskrivninger (EBITDA). Det er en markant økning fra resultatet i 2011. Den gang havnet overskuddet på 12,4 millioner kroner.

– Vi har hatt bra trafikk, kombinert med lave kostnader og effektiv drift. Samtidig har vi hatt en kraftig økning i utenlandstrafikken i 2012. Dette er utslagsgivende, og er en tendens som ser ut til å fortsette, sier Lufthavnsjef Tor Hånde ved Vigra lufthavn.

Dermed er Ålesund hovedflyplass medlem av en relativt liten klubb som kan vise til økonomisk overskudd i 2012. De øvrige 39 lufthavnene i Norge står bokført med røde tall i regneskapet, og gikk altså med underskudd.

Hånde forklarer dette med at tallet på flyplasser i Norge ikke står i stil med folketallet på fem millioner innbyggere. Liten trafikk ved flere anlegg gjør det vanskelig å få regneskapet til å gå i balanse.

Lukrative passasjerer

Totalt var det 973.250 passasjerer som reiste fra Vigra lufthavn i 2012. Av disse var det 153.000 som reiste utelands.

I 2011 var det 909.784 reisende ved flyplassen. 117.985 av disse reiste utenlands. Det gir en økning på 63.000 passasjerer som krysset landegrensene. Det betyr mer ekstra mye penger i kassa for lufthavnen.

– Hvis vi ikke hadde hatt disse, hadde vi garantert hatt underskudd. Utenlandsreisende legger ofte igjen mer penger, noe som vises igjen i en kraftig økning i «duty free»- handelen, sier Hånde.

Saken fortsetter under bildet

Fullt på parkeringsplassen på Vigra

Lufthavnsjefen håper å få utvide deler av Vigra lufthavn innen året er omme.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Konkrete investeringer

Overskuddet fra Vigra og de andre seks lufthavnene vil gå med til å dekke underskuddet ved de resterende 39 flyplassene. Hånde sier overskuddet likevel vil gagne det lokale tilbudet.

– Det vil bli lettere for oss å gjennomføre investeringer, ettersom Avinor ser at vi kan stå på egne bein og bidra til fellesskapet. Akkurat nå håper vi å få utvidet avgangshallen.

Hånde sier kapasiteten ved adgangskontrollen og sikkerhetsområdet er sprengt, og understreker at 2.300 ekstra kvadratmeter vil gi en markant bedre opplevelse for passasjerene.

Underskudd

Ellers i Møre og Romsdal kunne verken Årø lufthavn i Molde, eller Kvernberget i Kristiansund kan presentere like lukrative regnskapstall. I hovedsak skyldes det uventede skader og investeringer.

Ved Årø lufthavn sørget lynnedslag og orkanen Dagmar for flere millioner i minus. Samtidig måtte selskapet ut med 5–6 millioner kroner til Molde Lufthavnutvikling AS, i sammenheng med forlengelse av rullebane og andre utbedringer.

– Målsettingen vår er å gå i overskudd innen 2023, sier lufthavnsjef John Offenberg.

Ved Kvernberget i Kristiansund er underskuddet på 19 millioner kroner, grunnet investeringer i lysanlegg, utvidet sikkerhetsområde, samt rullebane. Ørsta/Volda lufthavn presenterte et underskudd på 22 millioner kroner.

Nasjonal oversikt

Driftsresultat 2012 (etter avskrivninger):

Overskudd:

Oslo lufthavn

1.409.830.568

Trondheim

206.023.883

Stavanger

363.153.729

Bodø

3.135.617

Kristiansand

22.816.098

Ålesund

15.542.966

Bergen

463.365.981

Underskudd:

Tromsø

-15727779

Alta

-68315301

Bardufoss

-32868917

Evenes (Harstad-Narvik)

-32201244

Haugesund

-19984218

Kristiansund

-23495250

Kirkenes

-45141615

Molde

-39786332

Banak (Lakselv)

-49645638

Svalbard

-46201078

Regionale lufthavner, felles

-1913779

Førde

-22140091

Fagernes

-16593460

Florø

-18240902

Ørsta-Volda

-22086427

Røros

-20946713

Sandane

-20271933

Sogndal

-22503123

Lokale lufthavner Sør Norge, Felles

-2019503

Brønnøysund

-25895920

Mosjøen

-25090890

Namsos

-21131200

Mo i Rana

-22518265

Rørvik

-22389858

Sandnessjøen

-23520445

Lokale lufthavner Helgeland og Namdalen, felles

-1632123

Andøya

-33960820

Leknes

-26854441

Narvik

-34809272

Røst

-19515757

Svolvær

-25494273

Stokmarknes

-23906593

Værøy

-7580066

Lokale lufthavner Lofoten, Ofoten og Vesterålen,

-1776025

Båtsfjord

-20350328

Berlevåg

-20839605

Hammerfest

-39987908

Hasvik

-20619262

Honningsvåg

-24405830

Mehamn

-21551041

Sørkjosen

-18959561

Vardø

-20003780

Vadsø

-27046703

Lokale lufhavner Finnmark og Troms, felles

-3486824