Hopp til innhold

Bygda gjekk i lag og kjøpte den lokale puben

Då puben «Det Grøne Treet» hadde stått mørk og tom i over eitt år, bestemte ein kompisgjeng seg for å gjere noko med det. Eitt døgn seinare var 40 sambygdingar med på laget.

Tredet Kulturkafe i Volda

Styreleiar i nye Tredet Kulturkafè er ikkje sikker på kvifor staden i alle år har heitt Det Grøne Treet. Men han trur det kan ha noko med linda utanfor å gjere.

Foto: Elin Kristin Raudøy / NRK

– Det har vore noko som har mangla. «Treet» er ein del av voldasjela, seier styreleiar i nye Tredet Kulturkafé, Jon Even Bjørdal.

Dei tidlegare eigarane gjekk konkurs då koronapandemien kom. Men inspirert av ein pub i Bergen, fekk Bjørdal og kompisgjengen ein idé.

– Tanken var at når ein likevel går ut, kan ein like gjerne gå ut til seg sjølv.

Jon Even Bjørdal pussar opp Tredet Kulturkafe i Volda

Jon Even Bjørdal er styreleiar i nye Tredet Kulturkafé. Han bygger benkar til det nyoppussa lokalet.

Foto: Elin Kristin Raudøy / NRK

Forpliktar seg til å gå dit

Dei laga ei Facebookside, og i løpet av eitt døgn var 40 andre med på planen om å gjere noko med den gamle puben.

No er dei 68, og endå fleire bankar på døra og vil vere med.

Nokre held til i Oslo og Sandefjord, og så har dei nokon i England og Belgia. Alle har to forpliktelsar, fortel styreleiaren.

– Det eine er å bruke staden. Og så må dei møte på generalforsamlinga.

Populært å vere gründer

Det har vorte meir populært at vennegjengar startar opp bedrifter i lag, spesielt blant unge, seier Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Eg trur særleg ungdom syns at det å jobbe åleine som gründer er litt skummelt og litt tungt.

Ho ser på satsinga til vennegjengen i Volda som positiv, og seier at det at tilbodet handlar om kva innbyggarane sjølv treng og har lyst på, er eit godt utgangspunkt.

– Reiselivsbedriftene må vere like populære blant dei som bur i bygda, og dei som kjem på besøk.

Kristin Krohn Devold

Administrerande direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, seier det har blitt meir populært at vennegjengar startar bedrifter i lag.

Foto: Håkon Mosvold

Tre tips til deg som vil starte for deg sjølv

NHO Reiseliv-direktøren har tre tips til andre som har lyst å starte eiga bedrift.

Lyst og motivasjon.

Devold seier det først og fremst er viktig å vere motivert. Og så er det lurt å tenkje over kven ein skal jobbe i lag med.

– Det er ikkje berre solskinsdagar, det kjem regnsværsdagar òg. Då er det lettare å løyse problem i lag med folk du stolar på.

Sosiale medium

Du må vere flink med sal. Og sosiale medium er ein veldig god måte å marknadsføre seg på. Det er også lurt å lage ei god nettside.

Ha orden i papira

Om ein skulle vere så uheldige å ikkje få det til, seier Devold at det er viktig å ha kontroll på kor mykje dei ulike aktørane eig. Slik at ein også veit korleis utgiftene skal fordelast.

– Det gjeld som i eit ekteskap. Mange tenkjer at ein skal elske kvarandre i evig tid, og så går ikkje det slik.

Opnar ikkje før Noreg opnar

På pressekonferansen til regjeringa i førre veke, vart det klart at trinn fire i gjenopninga av Noreg etter pandemien, er utsett.

Bjørdal og gjengen har satsa på opning i midten av august, men dei er klar på at dei ikkje opnar før landet gjer det.

– Når vi opnar skal vi gjere det skikkeleg.

Det Grøne Treet i Volda

Det gamle skiltet som hang over døra på utestaden er teke ned.

Foto: Elin Kristin Raudøy / NRK

Trass i at fleire har prøvd tidlegare, er Bjørdal sikker på at dei no kjem til å lukkast.

– Utgangspunktet er ikkje at vi skal tene mykje pengar, men vi må gå i overskot. Det klarer vi, det er eg sikker på.