NRK Meny
Normal

600 millioner til E39 Lønset-Hjelset

Regjeringen har satt av 600 millioner kroner til utbedring av E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde i forslaget til Nasjonal transportplan, NTP.

Helge Orten

Medlem av Stortingets transportkomite, Helge Orten (H), presenterte innholdet i regjeringens forslag til NTP.

Foto: Roar Strøm / NRK

Det ble klart da forslaget til NTP ble presentert onsdag. I forkant har det vært lekket flere prosjekter som regjeringspartiene, Venstre og KrF er enige om å satse på.

Måten dette har skjedd på, har fått kritikk fordi NTP blir presentert stykkevis og delt, uten at en kjenner helheten.

Nasjonal transportplan viser hva regjeringen vil satse på innenfor samferdsel og infrastruktur i perioden 2018–2029. På fylkeshuset i Molde var det representanter for regjeringspartiene som presenterte NTP.

– Veldig fornøyd

Mange har vært spent på om det er satt av penger til E39 mellom Lønset og Hjelset fordi det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges der.

Ifølge det som ble lagt frem i Molde onsdag kommer den statlige bevilgningen på 600 millioner kroner i første del av NTP-perioden. 750 millioner skal finansieres på annen måte.

– Vi er veldig fornøyd med at veistrekningen E39 Lønset-Hjelset er inne med oppstart og ferdigstillelse koordinert opp mot at nytt akuttsykehuset på Hjelset er ferdig bygget, sier daglig leder i regionrådet i Romsdal, Britt Rakvåg Roald til NRK.

– Det er ekstremt viktig når vi nå planlegger et nytt sykehus på Hjelset med byggestart i 2018, at vi klarer å planlegge infrastrukturen parallelt med planlegginga av sykehuset, sa stortingsrepresentant Helge Orten (H).

Fra før er det kjent at det skal brukes 130 millioner statlige penger på krabbefelt på E39 Ørskogfjellet, 2,1 milliarder kroner på E39 Betna-Vinjeøra-Stormyra, 950 millioner kroner på E136 Flatmark-Monge-Marstein, 650 millioner kroner til krabbefelt på E136 Stuguflaten-Rødstøl.

Lerstadveg og skipstunnel

Helge Orten, Frank Sve, Ola Betten, Arild Iversen

Helge Orten (H), Frank Sve (Frp), Ola Betten (V) og Arild Iversen (KrF) før fremleggelsen av NTP i Molde onsdag

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

På Lerstadvegen er det satt av 400 millioner kroner, men halvparten av dette er lagt inn i den siste delen av perioden, 2024–2029. Totalsummen er lavere enn det Ålesund kommune har lagt til grunn. Her utgjør bompenger en stor del av finansieringa.

Det er satt av 1,5 milliarder kroner til bygging av Stad skipstunnel i den første delen av NTP-perioden, 1,2 milliarder er lagt inn i perioden 2024–2029. Dette ble kjent tidligere i vinter.

Siste del av NTP-perioden

Penger til E39 Vegsund-Breivika er lagt inn i den siste dele av perioden. Her er det satt av 1 milliard kroner.

Også E39 Bolsønes-Årø ligger inne i den siste delen med 900 millioner kroner.

Det samme gjelder oppstart av Møreaksen der det er satt av seks milliarder kroner.