54.400 kubikkmeter raste ut

Analyser gjort av NVE i etterkant av raset fra Veslemannen viser at 54.400 kubikkmeter raste ut. Før dette har 15.000 kubikkmeter stein rast ut fra partiet siden 2014 i form av mindre skred og steinsprang. Analysene viser også at områdene i Veslemannen som har hatt størst bevegelse har flyttet seg opp mot 20 meter siden målingene startet. NVE opplyser også at det er en del løsmasser fra skredet som ligger igjen nederst i den bratte renna som går fra løsneområdet til skredviften under. Løsmassene kan bli mobilisert ved sterk nedbør og kan gå ut som et løsmasseskred. NVE vurderer at dette ikke har potensial til å nå bebyggelse, men kan gå over beitemark og ned mot toglinja i nord.

Ura under Veslemannen
Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto