500 år gamle bøker til Ørsta

De to første norske trykte bøkene, som er 500 år gamle, skal nå hentes opp og utpå en liten turné. Bøkene skal bli transportert i en spesialbygd koffert når de skal fraktes til fremvisninger i Ørsta, Rana, Sarpsborg og Bergen. Nynorsk kultursentrum i Ørsta får besøk onsdag 28. august. – Så vidt vi kjenner til har ikke bøkene vært utenfor granittveggene her på Solli plass i Oslo siden de kom hit for mer enn hundre år siden, sier avdelingsdirektør ved Nasjonalbiblioteket, Hege Stensrud Høsøien. De to bøkene er «Missale Nidrosiense» og «Breviarium Nidrosiense», og ble trykket i 1519. De blir til daglig oppbevart dypt under bakken – i et svært så regulert klima. Men ved hjelp av den spesielle kofferten, som sikrer bøkene mot temperatursvingninger, får flere ta en titt.

Svært sjøre og gamle bokskatter skal vise seg frem
Foto: Nasjonalbiblioteket