NRK Meny
Normal

4500 lam forsvant fra beite i år

4500 lam har havnet på listen over tapte dyr i Møre og Romsdal i år. – Vi ønsker ikke å ha så høye tap, sier fylkesagronom Marianne Aas Halse.

Bønder har varslet om at 4500 lam forsvant fra beite i Møre og Romsdal i år. Dermed forblir tapstallene langt over normalen også for 2014-sesongen.

Totalt forsvant 8 prosent av Møre og Romsdals lam på beite i år.

 Eystein Opdøl, sauebonde i Sunndal

Sauebonden Eystein Opdøl har opplevd voldsomme tap i år.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Tapstallene for sau forblir langt over det forvaltningen mener er normalen, også for 2014-sesongen.

Totalt forsvant 8 prosent av Møre og Romsdals lam på beite i år.

– Hos oss så er det voldsomt med tap. Vi mangler 79 lam, sier Eystein Opdøl, sauebonde i Sunndal.

De havner på listen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

– Lammetap på et par prosent kan man regne som innenfor normalen, men når du kommer opp i åtte, ni prosent så er det altfor høyt, sier Marianne Aas Halse, fylkesagronom for husdyr.

Marianne Aas Halse

Marianne Aas Halse hos Fylkesmannen mener tapstallene er altfor høye.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Les også:
Mangler 101 lam etter sommerbeite
Kan ha mist mellom 60 og 90 lam

Nye områder

– Vi ønsker ikke å ha så høye tap, sier Marianne Aas Halse.

Mens indre strøk årlig mister mange lam til jerven, vise årets tall at også nye områder i ytre strøk har fått problemer med rovdyr.

– Vi har fått dokumentert tap til gaupe. I Nesset, Fræna og Molde så har vi mye høyere tap, sier Marianne Aas Halse.

Høye tap, kan true dyrevelferden. Og selv om rovdyr ikke alene står for alle tapene, har Fylkesmannen innført tiltak der hvor nye rovdyr har dukka opp.

– Vi holder på med et aktivt skadefellingsforsøk på en enslig gaupe på grunn av tapsbildet, sier Astrid Buset, viltforvalter hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.